Данас, 21.03.2017. године, одржан је састанак у Министарству просвете, науке и технолошког развоја са министром просвете Младеном Шарчевићем са сарадницима и представницима репрезентативних синдиката запослених у ученичком и студентском стандарду (ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ и СОС), као наставак започетих преговора у циљу изналажења решења како би се превазишли проблеми и недоумице у вези са применом дописа бр. 447/2016-05 од 26.12.2016. године и Правилника о условима утврђивања цене услуга у установама ученичког и студентског стандарда.
Постоји сагласност обе стране да је неопходно испунити обавезе по основу посебних колективних уговора и Закона о раду према запосленима. Није спорна исплата додатака на плату из комерцијалних прихода, међутим велики број установа не остварује комерцијалне приходе.
Договорено је да Министарство просвете, науке и технолошког развоја предложи Министарству финансија решење наведеног проблема, како би се превазишла настала ситуација с обзиром да установе приходују средства из којих би се сервисирала сва права по основу посебних колективних уговора и Закона о раду.

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
Срђан Словић