На основу дописа ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ од 08.02.2017. године упућеног Министарству просвете, науке и технолошког развоја и Министарству финансија, данас 14.02.2017. године одржан је састанак са помоћником министра просвете задуженог за ученички и студентски стандард Љубишом Антонијевићем са сарадницима и представника репрезентативних синдиката запослених у ученичком и студентском стандарду (ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ и СОС).
Расправљало се о:
1. Усклађивању цене рада за запослене у студентском стандарду са ценом рада за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика
2. Допису директорима бр. 447/2016-05 од 26.12.2016. године.
3. Новогодишњој награди
Постигнута је сагласност о приступу реализацији прве и треће тачке, међутим око тачке 2., где су синдикати указали да примена поменутог дописа суспендује одредбе Закона о раду и посебних колективних уговора, није постигнута сагласност у приступу проналажења решења јер су обе стране остале при својим ставовима.
Договорено је да се преговори наставе са министром просвете, науке и технолошког развоја на већ договореном састанку 24.02.2017. године.

Срђан Словић