Министарство просвете, науке и технолошког развоја је позвало представнике репрезентативних синдиката (ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, СРПС, СОС, УНИЈА) 20.01.2014. године на потписивање Протокола.

Састанку су испред Министарства просвете, науке и технолошког развоја присуствовали Зоран Тубић-помоћник за финансије, Зоран Костић помоћник за средње образовање, а испред Министарства финансија Љубиша Милосављевић – секретар министарства. Министар просвете, као сазивач, нема храбрости или потцењује саговорнике као председнике репрезентативних синдиката јер их није удостојио свог присуства ни овај пут, а преговарачи испред министарстава немају капациотет за преговоре и одлучивање.

Из тих разлога репрезентативни синдикати су захтевали да следећи састанак буде уприличен уз присуство господе Министара просвете и финансија.

Предложен је Протокол:

  1. Влада Републике Србије ће редовно извршавати све обавезе према запосленима у просвети и гарантује исплату плата запосленима у просвети за 2014. годину. 
  2. Запосленима који су стекли право на пензију у 2012. и 2013. години, обезбеђена су средства за исплату отпремнине за одлазак у пензију у буџету Републике Србије за 2014. годину и иста ће бити исплаћена најкасније до 31. март 2014. године.
  3. Најкасније до 30. јуна 2014. године Влада Републике Србије ће утврдити Предлог закона којим ће се уредити плате запослених у јавном сектору по платним групама и платним разредима, који ће укључити и плате запослених у области образовања. У поступку утврђивања Предлога закона којим ће се уредити плате запослених у јавном сектору обезбедиће се активно учешће репрезентативних синдиката у области образовања.

Овакав протокол је био спреман да потпише само представник СРПС, док су ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, СОС, УНИЈА тражила проширење и увођење тачке четири:

4. Влада Републике Србије се обавезује да ће уколико не буде успостављен систем платних разреда у 2014. години, увећати коефицијенте запосленима у образовању за 10% и додатак за разредно старешинство на 7%.

Мишљење ова три синдиката је да би предложена тачка обезбедила реализацију будућег Протокола.

Као образложење за увођење тачке 4. као обезбеђења реализације Протокола синдикати су навели вишекратно непоштовање потписаних Протокола и Споразума од стране Владе РС. Правило које важи код извршне власти је да садашња извршна власт напушта било какав договор који је постигла претходна извршна власт, као да «живот у Србији почиње са њима».

Репрезентативни синдикати су очекивали већ припремљен предлог платних разреда око којих би се водила дискусија и вршило њихово усаглашавање. Очигледно је да се не схвата колико је то озбиљан, велики посао као и колико новца захтева, те се плашимо да ово не доживи свој фијаско због избора или уведе преседан у социјални дијалог као Закон о раду.

Разлика у ставу према платним разредима која је ишла до те мере да су представници СРПС-а предлагали чак и тачку 4. Протокола где би о платним разредима могли да преговарају само они који су потписали предложени Протокол.

На крају закључено је да се преговори наставе у измењеном саставу представника Владе где би била присутна оба министра.

У Београду, 20.01.2014.г                        За ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

                                                                        Томислав Живановић, председник