У просторијама Школске управе Београд Начелник Републичке инспекције Минситарства просвете, науке и технолошког развоја Велимир Тмушић са представницима синдиката Београда запослених у образовању одржао је, дана 17.05.2013. године, састанак у циљу унапређења рада Градске просветне инспекције.

Уговорен је заједнички састанак коме ће присуствовати још и Љиљана Јовчић, секретарка Секретаријата за образовање и дечију заштиту.

У разговору са представницима синдиката који су изнели примедбе на поступање, како просветних инспектора града Београда тако и појединих Републичких просветних инспектора истакнута је неопходност постављања помоћника секретара за инспекцијске послове у Секретаријату за образовање и дечију заштиту (који већ месецима није именован).

В. Тмушић је најавио предстојећи семинар за просветне инспекторе на коме ће присутни бити упознати са Кодексом понашања просветних инспектора и Упутством за поступање инспектора како би се спречило све чешће «избегавање поступања због ненадлежности» и избегавање налагања мера које се односе на одговорност директора.

Затражено је од представника синдиката да доставе примедбе и сугестије на Правилник о извођењу екскурзија како би се донео нови за следећу школску годину.

 

У Београду, 17.05.2013. године                                                                                                                       За ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

                                                                                                                                                                                           ТО БЕОГРАД

                                                                                                                                                               Ружица Тодић Брдарић, председница