ВАЖНО !  ВАЖНО !  ВАЖНО !

Поштоване колеге,

Због ванредне ситуације у земљи, изазване елементарним непогодама, молимо вас следеће:

1. Да, директно или посредством ваших регионалних повереника, а у сарадњи са надлежним органима и институцијама у местима погођеним овом непогодом, комуницирате са свим повереништвима синдиката НЕЗАВИСНОСТ и иницирате, организујете и координирате активности на: збрињавању лица која су морала напустити своје домове; прикупљању помоћи (материјалне и финансијске), према могућностима и одлуци сваког повереништва и појединачног члана, као и организовању “радних акција“ на рашчишћавању последица поплава и нормализацији услова живота и рада на подручјима погођеним поплавама.

2. Да, у складу са дописом председника УГС НЕЗАВИСНОСТ, до петка 23. овог месеца, УГС НЕЗАВИСНОСТ доставите писану информацију која ће садржавати:

· оцену стања и последица ове непогоде у предузећима и установама које покрива ваш грански синдикат, као и територији погођеној овом непогодом, на којој имате значајнији број чланова Синдиката;

· процену настале штете у предузећима и установама, односно на територији коју третирате овом информацијом;

· предлог мера и активности, са аспекта специфичних потреба средина које сте навели.

3. Да се обратите својим међународним (европским и светским) партнерима, пријатељима и сарадницима, обавестите их о стању у делатности коју покривате и позовете их да, у складу са својим могућностима, помогну настрадалим подручјима и људима. Уколико вам у томе треба помоћ, обратите се Одељењу за међународну сарадњу УГС НЕЗАВИСНОСТ.

4. Да подржите одлуку Извршног одбора УГС НЕЗАВИСНОСТ, да се наши представници у управним и надзорним одборима, као и другим трипартитним радним телима, одрекну дела накнаде за тај рад у корист погођених поплавама. Та средства ће се прикупљати на посебној позицији на жиро рачуну УГС НЕЗАВИСНОСТ, а дистрибуираће се, према одлуци Извршног одбора, за санацију последица поплаве чланова нашег Синдиката и предузећа у којима они раде, као и осталих физичких и правних лица са поплављених подручја.

5. Да међу запосленима и сарадницима вашег гранског синдиката, организујете прикупљање помоћи за наше колеге, запослене у гранским синдикатима и УГС НЕЗАВИСНОСТ, као и активисте Синдиката са поплављених подручја.

Чланови УГС НЕЗАВИСНОСТ увек су били међу онима који пружају помоћ људима у невољи, руководећи се СОЛИДАРНОШЋУ као основним начелом синдикалног деловања.

СИГУРНИ СМО ДА ТО НИ ОВАЈ ПУТА НЕЋЕ ИЗОСТАТИ

УГС НЕЗАВИСНОСТ

Београд, 20.05.2014.г.