Arhivska fotografija

Sledeća školska godina krajnji je rok u kome moraju da diplomiraju hiljade ”starih” studenata, inače im studije propadaju. Samo u Beogradu više od deceniju studira oko 7.000 akademaca, dok su pre četiri

HILjADE onih koji su pregurali i tridesetu godinu života i odavno za sobom ostavili studentski život, i dalje su vlasnici indeksa. Samo na Univerzitetu u Beogradu ima gotovo 7.000 večitih studenata. Svi oni, ako ne misle da bace dosadašnji trud u vodu, moraju da diplomiraju naredne školske 2013/2014. godine.

Onima koji su se upisali pre ”bolonje” tada ističe rok da završe studije. Ako ne steknu diplomu, moći će, recimo, da se na istom univerzitetu upišu na neki fakultet koji nije srodan onom sa kog su se ispisali. Druga opcija je da se, recimo, sa pravnog u Beogradu upišu na pravni u Kragujevcu. Ali, nikada više ne mogu da se školuju o trošku države.

– Broj ovih studenata smanjuje se značajno iz godine u godinu, i to je u interesu i njih i fakulteta – kaže prof. dr Nada Kovačević, prorektor za nastavu Univerziteta u Beogradu. – Većina su apsolventi, pa imaju i rokove svakog meseca. Trudimo se da im pomognemo, ali njihovo studiranje ide veoma teško.

ČAK 725 LETOS POBEGLO KOD PRIVATNIKA BROJ akademaca koji se školuju po starim programima smanjuje se najviše tako što se mnogi prebacuju i nastavljaju studije na privatnim fakultetima. Samo ovog leta na Megatrend se prebacilo 725 akademaca sa državnih studija. Drugi razlog je odustajanje od daljeg školovanja, a tek na trećem mestu je polaganje svih ispita i diplomiranje na matičnom fakultetu.

Baš zato što većina njih radi i što su izgubili ritam u učenju, lestvica im je već jednom bila spuštena kako bi što veći broj njih okončao studije. Prvobitni rok bio je prošla školska godina, ali su im kasnije do diplome ostavljene dodatne dve godine.

Kako se bliži kraj roka do koga moraju da diplomiraju, tako se i njihov broj smanjuje. Na početku školske 2008/2009. godine, na BU je bilo 39.746 akademaca koji su se još školovali po starim programima, od kojih 36.702 na osnovnim studijama. Među njima je 14.031 bio apsolvent. Tada je bilo 42.455 ”bolonjaca”.

Prema podacima Rektorata za prošlu godinu, njihov broj smanjio se na 18.000, pa su činili petinu svih studenata BU.

Na početku prošle godine bilo ih je tri puta manje – 6.814 ”starih” studenata, od kojih su 3.918 apsolventi. Ostalo ih je i 635 na starim magistarskim studijama.

Pre četiri godine stari studenti činili su gotovo polovinu svih akademaca, a sada ih je, bar na BU, oko osam odsto od ukupno 86.618 akademaca.

Večernje novosti