Plakat

23.11.2016. године одржан је VIII Конгрес и обележено 25 година од оснивања Уједињених гранских синдиката „Независност“. За председника УГС НЕЗАВИСНОСТ изабран је професор београдског Факултета политичких наука Зоран Стојиљковић, а потпредседници су проф. др Томислав Живановић-председник ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ, Милан Симић-председник ГС ЈСКД, Драган Милановић-Пилац-председник ГС КУМ НЕЗАВИСНОСТ

ZS