Мада је крајњи рок за истицање коначних резултата завршног испита на крају основног школовања недеља, ти резултати практично су били познати већ јуче, с обзиром на то да су прошли сви роковиза подношење приговора на бодовање тестова. Због тога су се јуче уписивали прваци примљени у школе за таленте, а остатак овогодишње популације свршених осмака у понедељак и уторак од 8 до 15 часова предаваће у својим дојучерашњим основним школама листе с 20 жеља за наставак школовања.

Није на одмет још једном подсетити осмаке на то да при попуњавању листе са жељама за наставак школовања не забораве на реалност, то јест на бодове које су сакупили по основу успеха из основне школе и на завршном испиту. Оријентације ради, било би добро да у Информатору, који је и ове године издао „Просветни преглед”, погледају с колико су се најмање бодова претходних година на које смерове уписивали њихови претходници и да тек листе жеља усаглашених с могућностима и наведене према редоследу важности за сваког ученика предају у својим дојучерашњим основним школама.

Будуће средњошколце подсетићемо и на то да уз листу са жељама за наставак школовања треба да покажу и лекарско уверење о испуњавању здравствених услова за наведене смерове, за све образовне профиле осим гимназијских, за које нису потребна.

Ове листе на огласним таблама основних школа наћи ће се у суботу, 9. јула, када ће ученици од 8 до 15 часова моћи да провере да ли су све њихове жеље тачно унете у централну базу података Министарства просвете и да евентуално траже да се унесу исправке. Коначне листе ученичких жеља школе ће објавити сутрадан, 10. јула, а распоред ученика по средњим школама на огласним таблама основних школа наћи ће се 13. јула, када ће се, као и сутрадан, 14. јула, распоређени ученици и уписивати у своје нове школе.

Они који у првом уписном кругу не буду распоређени ни у једну школу, на преостала места у средњим школама моћи ће конкурисати већ 14. јула, подносећи поново листе са својим жељама, али овај пут те жеље ће бити омеђене расположивим местима у средњим школама. Распоред ученика у другом уписном кругу на огласним таблама основних школа биће објављен 16. јула, када ће се ови ученици и уписивати, а тим уписом биће завршен и овогодишњи уписни рок у средњим школама.

Д. Девечерски

Места има више него довољно

Да подсетимо још једном и свршене осмаке и њихове родитеље на чињеницу да места у средњим школама има више него довољно, с обзиром на то да је завршни испит, без којег се у средњу школу не може уписати, полагало нешто мање од 75.000 осмака, а у средњим школама има чак 86.000 места. То значи да ће септембар дочекати око 11.000 празних средњошколских клупа. Од свих места тек свако четврто је у трогодишњим смеровима, док су три од четири школске клупе у гимназијама или четворогодишњим смеровима средњих стручних и школа за таленте.