Visoka poslovno-tehnička škola u Užicu učesnik je Tempus projekta , jednog od najstarijih i najuspešnijih programa saradnje Evropske unije, koji predstavlja za ovaj grad početnu fazu u formiranju integrisanog univerziteta, izjavio je danas gradonačelnik Užica Jovan Marković.

On se s učesnicima Tempus projekta u koji su uključene sve visokoškolske ustanove u Srbiji, kao i univerziteti iz Londona, Ahena, Brna i Nove Gorice.

„Program je namenjen unapređenju kapaciteta institucija visokog obrazovanja u 26 partnerskih zemalja van EU, a posebno njihovih kapaciteta za međunarodnu saradnju i kontinuirani proces modernizacije“,kazao je Marković.

Direktorka Visoke poslovno-tehničke škole u Užicu Ljubica Diković kazala je Tanjugu da će najviše prednosti od Tempus projekta imati studenti

„U prilici smo da kroz ovaj projekat EU modernizujemo sve naše nastavne programe u skladu sa Bolonjskim procesom i najvišim evropskim standardima, kao i da zahvaljujući donatorskoj opremi oformimo laboratorije za zaštitu životne sredine i hemije“, rekla je Dikovićeva.

Glavni cilj ove faze realizacije Tempus projekta u Srbiji je razvoj master studija za zaštitu životne sredine na srpskim univerzitetima koje do sada nisu postojale i uspostavljanje međunarodne saradnje među univerzitetima, kazao je dekan Hemijskog fakulteta Branimir Ivaničević.

On je i predsednik Upravnog odbora Centra za razvoj integrisanog univerziteta u Užicu i sa te funkcije najavio je da je u toku obezbeđivanje infrastrukturnih preduslova za budući univerzitet, kao i definisanje studijskih programa koji će se izučavati u Užicu.

Prema rečima Ivaničevića, izgradnja objekata, formiranje i akreditacija studijskih programa i obezbeđivanje nastavnog kadra trebalo bi da se okončaju do kraja leta naredne godine, a da se zatim od oktobra upiše prva generacija studenata na užičkom integrisanom univerzitetu.

BLIC