Višak zaposlenih u prosveti

Oko 300 učitelja i nastavnika u Šumadijskom okrugu proglašeno je tehnološkim viškom za sledeću školsku godinu i ostaće bez posla ili će raditi sa manjim fondom časova, izjavio je načelnik Školske uprave okruga Radojko Damjanović.

On je rekao da je na osnovu zakonske obaveze i kriterijuma sprovedeno bodovanje prosvetnih radnika i sačinjem spisak od 278 ljudi koji su tehnološki višak, od kojih je 170 iz škola na području Kragujevca. Na spisku su prosvetni radnici za čijim radom je delimično ili potpuno prestala potreba i prihvatili su ga Školska uprava, direktori škola i sindikati.

”Od ukupnog broja, 32 radnika su potpuni tehnološki višak, dok će ostali imati manji fond časova i u skladu s tim primaće manje plate”, kaže Damjanović.

Prema njegovim rečima, prosvetni radnici sa spiska „prekobrojnih“ imaće prednost u raspoređivanju kada se ukaže potreba na nekom radnom mestu u školi, a imaju i pravo na otpremnine, pa se očekuje da će jedan broj zaposlenih otići dobrovoljno.

U Šumadijskom okrugu ima 36 osnovnih i 19 srednjih škola.

„Radio centar 98.7“