Влада Војводине прихватила је данас информацију о отпремнинама за просветне раднике у основним и средњим школама у Покрајини за период од 30. јуна до 31. децембра 2012. године, саопштено је са седнице владе.

Како се наводи, информација ће бити достављена Влади Србије, Министарству финансија и привреде и Министарству просвете, науке и технолошког развоја, са захтевом да испуне своју законску обавезу и обезбеде средства за исплату отпремнина за просветне раднике у Војводини.

Закон о основама система образовања и васпитања регулисао је обавезу буџета Србије за обезбеђењем средстава за исплату отпремнина просветним радницима у основним и средњим школама и у Војводини, који су отишли у пензију или су проглашени технолошким вишком.

РТВ