Rodoljub-Sabic.jpg

Родољуб Шабић забранио обраду података о адреси становања, бројевима телефона и и-мејл адреси ученика у оквиру програма Бус-плус. Наложено да се о мерама заштите података ученика обавесте све школе.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности забранио је Друштву за маркетинг и услуге „Апекс солушн технолоџи“ обраду одређених личних података ученика основних школа који се узимају у пословању Бус-плус програма.

Бус-плус предузео неопходно

Систем Бус-плус саопштио је данас да није било никакве злоупотребе личних података основних школа приликом издавања Бус-плус картица.

По захтеву Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности већ су предузете све неопходне мере, које ће бити испоштоване у потпуности, наводи се у саопштењу.

Повереник је донео те одлуке након што је, поводом обраћања више грађана у вези са проблемима у реализацији такозваног Бус-плус програма, извршио надзор над спровођењем и извршавањем Закона о заштити података о личности од стране предузећа „Апекс солушн технолоџи“.

Повереник Родољуб Шабић изјавио је да је поступак надзора спроведен поводом представки у којима је указивано да су ђацима основних школа подељена два обрасца, које родитељи треба да попуне, један под називом „Захтев за издавање персонализоване бесконтактне смарт картице“, а други под називом „Захтев за приступање Плус бенефитпрограму“, при том без напомене да наведени други формулар није обавезно попунити и да исти служи искључиво у маркетиншке сврхе.

Шабић је саопштио да је забранио Друштву за маркетинг и услуге „Апекс солушн технолоџи“ даљу обраду података: адреса становања, број мобилног телефона, број фиксног телефона и и-мејл адреса који су садржани у подацима под називом „Захтев за издавање персонализоване бесконтактне смарт картице“.

Повереник је наложио да се у свим достављеним попуњеним обрасцима у папирном облику ти подаци избришу (о чему ће сачинити посебан записник), јер за обраду наведених података не постоји правни основ. То је потребно учинити три дана од дана пријема решења.

И у вези са Обавештењем о обради, које се налази у оквиру обрасца „Захтев за приступање Бус-плус бенефит програму“, предузећу „Апекс солушн технолоџи“ наложено је да, ради отклањања других повреда Закона о заштити података о личности, у обрасцу јасно, недвосмислено назначи ученицима, односно родитељима да нису у обавези да дају податке тражене тим обрасцем, односно да нису у обавези да га попуне.

Друштву је, такође, наложено да све основне школе са територије града Београда које прикупљају податке ученика упозна са одговарајућим мерама заштите података, истакао је Шабић.

РТС