predškolske-ustanove

ЗАЈЕДНИЧКО САОПШТЕЊЕ

У циљу што бољег информисања чланства обавештавамо вас о динамици тока преговора и разлозима због којих још увек није потписан ПКУ за предшколске установе града Београда.

Имајући у виду да је ПКУ за предшколске установе града Београда важио до 08.06.2014. године, 16.01.2014. године Самостални синдикат радника предшколског васпитања и образовања је покренуо иницијативу за почетак преговора за доношење новог ПКУ за предшколске установе града Београда. Овој иницијативи се 15.04.2014. године приључио и Грански синдикат просветних радника Србије „Независност“.

08.05.2014. године сачињен је од стране наведених синдиката,заједнички предлог текста ПКУ и исти прослеђен Секретаријату за образовање и дечију заштиту.

Председник Комисије за преговоре Игор Ракочевић (заменик секретара Секретаријата за образовање и дечију заштиту), 04.06.2014. године сазива први састанак наведене Комисије и тиме започиње процес преговора.

Напомињемо да је динамика заказивања састанака искључиво у надлежности Оснивача. Незадовољни током преговора јер су у периоду јун-октобар одержана само 3 састанка (04.06., 03.07. и 16.09.) 01.10. обратили смо се Секретарки Секретаријата за образовање и дечију заштиту са захтевом да се преговори убрзају.

На састанку одржаном 09.10. преговорима се придружују Душан Петровић (саветник Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања) и Марко Ђурић (директор за цене Скупштине града Београда).

Након тога следе састанци одржани 24.10., 30.10., 02.12. и 24.12. – на коме је усаглашен предлог текста са циљем да се исти потпише до краја 2014. године.

На жалост, уместо потписивања усаглашеног текста 29.12.2014. године од Секретаријата за образовање и дечију заштиту обавештени смо да Градско правобранилаштво града Београда није дало сагласност на предлог текста.

Почетком јануара 2015. Године сазнајемо да је град Београд као оснивач потписао колективне уговоре којима су запосленима дата већа права од оних која су предвиђена предлогом текста ПКУ за предшколске установе града Београда.

У доброј намери, руководећи се искључиво интересима запослених у предшколским установама града Београда Секретаријату за образовање и дечију заштиту доставили смо данас нови предлог измењених чланова и очекујемо што хитније наставак преговора.

У Београду, 12.01.2015. године

За Самостални синдикат радника предшколског                                       За ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

Васпитања и образовања Београда

            Снежана Јовић, председница                                                                        Ружица Тодић Брдарић

                                                                                                                        председница ТО Београд

ПРЕУЗМИ ОРИГИНАЛ