На 41. проширеној седници Извршног одбора УГС НЕЗАВИСНОСТ, одржаној 23.07. 2014. године, извршена је анализа предузетих активности поводом измена Закона о раду и Закона о ПИО, те процедуре доношења закона о приватизацији и стечају и усвојене следеће конкретне одлуке о активностима и мерама које ће у наредном периоду закједнички предузимати УГС НЕЗАВИСНОСТ и Савез самосталних синдиката Србије:

 1. Оцењује се да је организација и реализација Протеста поводом усвајања измена Закона о раду и Закона у ПИО, по хитном поступку, без јавне расправе и законом утврђених консултација са репрезентативним социјалним партнерима (СЕС), заједно са СССС, урађена добро у сваком погледу – од броја присутних (и чланова ових синдиката и других организација и појединаца који су нам се придружили), до мирног и достојанственог начина исказивања незадовољства – без иједног инцидента .

2. Извршни одбор најоштрије осуђује крајње непрофесионалан и некоректан однос средстава јавног информисања, не само поводом срамног “информисања“ (боље речено – дезинформисања) са самог протеста већ и током читавог процеса усаглашавања измена Закона о раду. Посебно је срамна медијска кампања против два репрезентативна синдиката и права хајка на њихове лидере. Извршни одбор захтева од синдикалних повереништава у медијским кућама, а посебно у РТС, да се огласе и јавно осуде овакво, очигледно дириговано, понашање својих колега новинара, а посебно уредника и читавог менаџмента.

3. У складу са договором постигнутим на заједничком Кризном штабу и са одлукама Председништва СССС донетим истог дана, Извршни одбор доноси одлуке:

· Повлачи се раније донета одлука о ступању у генерални штрајк, а доноси одлука о приступању прикупљања потписа за стављање ван снаге усвојених Закона о раду и Закона о ПИО;

· У складу са Законом о референдуму и народној иницијативи (“Сл. гласник РС“, бр.48/94 и 11/98), покреће се поступак спровођења активности неопходних за прикупљање потписа грађана. Потписи грађана се прикупљају за подношење захтева за расписивање републичког референдума за стављање ван правне снаге и непримену Закона о изменама допунама Закона о раду и Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању (“Сл. гласник РС, бр.75/14).Стручне службе две репрезентативне синдикалне централе одмах приступају припремама и свим неопходним радњама како би се овај поступак спровео у складу са законом, што се тиче рокова и целокупне процедуре. Прикупљање потписа започиње по завршетку законом предвиђене процедуре (према процени – почетком септембра). Током кампање скупљања потписа, у складу са законом, треба вршити и озбиљнију пропаганду и промоцију синдикалних ставова везаних за ове законе и права запослених, међу што већим бројем грађана;

· Покреће се, пред Уставним судом Републике Србије, поступак за оцену уставности и законитости Закона о изменама и допунама Закона о раду (“Сл. гласник РС“ бр. 75/14). Везано за питање уставности и законитости доношења овог Закона, УГС НЕЗАВИСНОСТ ће се обратити и Заштитнику грађана;

· Заједно са СССС, поднеће се захтев за смену Министра Вулина, због драстичног кршења позитивних законских прописа приликом процедуре доношења спорних закона и тиме, наношења директне материјалне и друге штете запосленима. У циљу смене Александра Вулина са функције министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, неопходно је предузети све законске, као и мере синдикалне борбе, не ограничавајући се на мере утврђене Планом активности које је усвојио Организациони одбор формиран од стране Председништва СССС и Извршног одбора УГС НЕЗАВИСНОСТ;

· Против Министра Вулина биће, из истих разлога, поднета и кривична пријава;

· УГС НЕЗАВИСНОСТ оштро протествују против насилног елиминисања социјалних партнера из трипартитних органа и одузимања уставом и законм датих овлашћења и одговорности да равноправно и активну учествују у креирању целокупног друштвеног миљеа, кроз институције социјалног дијалога. Будући да је, као разлог оваквог нечувеног поступка актуелне власти, наведена потреба за штедњом, Извршни одбор предлаже (односно, обнавља свој већ више пута дат предлог) да се функције у свим управним и надзорним одборима и свим другим трипартитним органима, ВРШЕ БЕЗ ИКАКВЕ НАКНАДЕ. Тај предлог УГС НЕЗАВИСНОСТ ће упутити премијеру Вучићу;

· Иако је Извршни одбор донео одлуку о привременом повлачењу из рада СЕС-а Републике, препоручено је нашим представницима у СЕС-у АПВ, да присуствују наредној седници и да на самој седници изнесу ставове УГС НЕЗАВИСНОСТ и најаве своје привремено повлачење из СЕС-а АПВ, без обзира што се то трипартитно тело на нивоу Покрајине понашало у складу са законом и крајње коректно према социјалним партнерима;

· Формира се заједнички Одбор или Штаб за праћење ефеката примене новог Закона о раду и Закона о ПИО, у који, испред УГС НЕЗАВИСНОСТ, улазе: Александар Титовић (јавни сектор), Милорад Пановић (реални сектор), као и чланови УГС НЕЗАВИСНОСТ у преговарачком тиму: Злата Зец, Драгица Мишљеновић и Слађана Киковић. Одбор ће редовно, на све доступне начине интерног и екстерног информисања, извештавати своје чланове и ширу јавност о показатељима до којих су дошли;

· Стручна служба УГС НЕЗАВИСНОСТ ће, у најкраћем могућем року, сачинити упоредни преглед измењених одредби ова два закона са решењима из досад важећих закона, уз јасну назнаку у чему су нова решења неповољнија, као и о томе која су права утврђена законом и не могу се мењати, а која се могу уговарати кроз колективне уговоре или утврђивати другим општим актом послодавца.