Министар просвете, науке и технолошког развоја је информисао присутне о пројекту оптимизације и рационализације мрежа школа уз констатацију да очекује подршку Светске банке и ММФ-а за наведени пројекат.
Уштеде остварене применом ЦЕНУС-а, ЗОСОВ-а и ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, а које се односе на преузимање запослених, исплатити као помоћ запосленима у образовно-васпитним установама.
Предложен (за идућу недељу) састанак министарке Брнабић и министра Шарчевића са представницима репрезентативних синдиката у вези са реализацијом члана 2. и члана 7. Споразума о решавању спорних питања (из 2015. године).
Одлучено је да се са представницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја и репрезентативним синдикатима одржи посебан састанак на коме би се решили проблеми запослених у ученичком и студентском стандарду.

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ