АНАЛИЗА УРУШАВАЊА МАТЕРИЈАЛНОГ ПОЛОЖАЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ