AНЕКС I ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД БЕОГРАД

///AНЕКС I ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД БЕОГРАД