ЈЕДНАКОСТ ПРЕД ЗАКОНОМ – РЕАЛНОСТ ИЛИ ОПСЕНА?

///ЈЕДНАКОСТ ПРЕД ЗАКОНОМ – РЕАЛНОСТ ИЛИ ОПСЕНА?