Данас је у Министарству просвете, науке и технолошког развоја одржан састанак представника репрезентативних синдиката у образовању са министром просвете, науке и технолошког развоја и министром државне управе и локалне самоуправе.
Тема састанка је била став синдиката и примедбе на Закон о запосленима у јавним службама, као и примедбе на Закон о систему плата запослених у јавном сектору. Констатовано је да је да су многе примедбе које су дали репрезентативни синдикати прихваћене, а да и даље остаје спорно све што је везано за премештање, мерење резултата рада или „учинка“, више послова, могућност да се прековремени рад не плаћа, изједначавање колективног уговора и правилника о раду итд. Такође указано је да се исте правне одреднице различито правно регулишу. На овај начин се оставља могућност директору да примењује различита правна решења од случаја до случаја, што ће довести до злоупотреба, дискриминације, деградације струке и сл. Овим законом се укидају све привилегије које су до сада постигнуте путем колективног преговарања, као што су: јубиларне награде, новогодишње награде, отпремнине, накнаде за рад главних повереника и сл. Да је то тако указује више чланова који условно дају ту могућност ако су финансијска средства обезбеђена у буџету. Слично је и са напредовањем запослених у образовању.
За ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ једино прихватљиво решење је изузимање образовања из текста поменутог Закона. Закон је апсолутно сувишан, јер уређује област која је већ уређена што ће за последицу имати дерогирање права запослених у образовању, суспензију Закона о раду и социјалног дијалога. Више нећемо преговарати ни око цене рада, ни о запошљавању, ни о технолошким вишковима, ни о законима. Поред тога, закон не обухвата све категорије запослених у јавном сектору, због “интерног тржишта рада” које ће вероватно да продуби политизацију система образовања. Уколико не буду разговори усмерени ка променама круцијалних примедби даљи разговори су сувишни.
Томислав Живановић