МИНИСТАР ПРОСВЕТЕ: ДИРЕКТОРИ, НАСТАВНИЦИ И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА СУ ИЗУЗЕТИ ОД СТАВЉАЊА НА РАСПОЛАГАЊЕ ШТАБУ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

///МИНИСТАР ПРОСВЕТЕ: ДИРЕКТОРИ, НАСТАВНИЦИ И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА СУ ИЗУЗЕТИ ОД СТАВЉАЊА НА РАСПОЛАГАЊЕ ШТАБУ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ