Данас је у Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова одржана прва расправа везана за решавање колективног радног спора који се тиче обрачуна и исплате накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада за запослене у основним и средњим школама и предшколској установи за град Нови Пазар.