Министарство државне управе и локалне самоуправе нам је доставило  текст Нацрта закона о запосленима у јавним службама који ће бити предмет јавне расправe. Истовремено смо обавештени да ће у току спровођења јавне расправе (од 18. августа до 6. септембра 2017. године), Министарство државне управе и локалне самоуправе посебно организовати састанке са представницима синдиката, како бисмо у непосредном контакту  наставили са радом на усаглашавању текста закона, сходно изнетим примедбама

.Zakon o JS 10 8 2017 tekst za javnu raspravu 1 (2)