НАРОДНА ИНИЦИЈАТИВА ЗА СТАВЉАЊЕ ВАН СНАГЕ ЗАКОНА О УМАЊЕЊУ ЗАРАДА

///НАРОДНА ИНИЦИЈАТИВА ЗА СТАВЉАЊЕ ВАН СНАГЕ ЗАКОНА О УМАЊЕЊУ ЗАРАДА