Назив установе __________________________

Директору/ки

 

Поштовани/а

 

Сагласно чл. 2., 3., 4. и 5. Закона о штрајку, достављам Вам, у прилогу, Одлуку о једносатном штрајку упозорења која је прослеђена Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

 

 

У _______________, __.__.2017. г.                                                                                    СИНДИКАТ НЕЗАВИСНОСТ

                                                                                                                                                       Главни повереник/ца

 

OBAVESTENJE DIREKTORIMA