Прва информација коју је министар Шарчевић саопштио репрезентативним синдикатима на јучерашњем састанку је да ће проценат повећања плата запосленима у просвети бити јавно саопштен 13.10.2017. године.

Поред тога што је „динамика побољшања материјалног положаја запослених у образовно-васпитним установама“ један од штрајкачких захтева ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, велику забринутост смо исказали због чињенице да Закон о запосленима у јавним службама није повучен!?! Сасвим очекивана и потпуно сувишна као и неутемењена у тексту Нацрта, дискусија И. Савићевић учврстила нас је у уверењу да је Закон крајње непотребан.

У циљу објективног и истинитог извештавања јавности, истичемо да три репрезентативна синдиката (ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, УСПРС и СРПС) у потпуности подржавају мишљење Сталног радног тела за законодавство Социјално-економског савета Републике Србије, које је, 26.09.2017. године истакло да се НЕ ПРИХВАТА текст Нацрта Закона о запосленима у јавним службама, због великог броја суштинских примедби.

Основни разлози су:

  • Нацртом Закона се усложава систем радних односа, јер се уводи још један посебан Закон којим се уређују радни односи у јавним службама (за око 500.000 запослених), а при том се на исти или сличан начин уређују правни институти који су већ дефинисани Законом о раду и посебним законима.
  • Значајан број одредби Нацрта Закона је у супротности са Законом о раду, Законом о систему плата у јавном сектору и посебним законима, што ће унети правну несигурност у њиховој примени.

ПОСТАВЉА СЕ ПИТАЊЕ СВРХЕ ДОНОШЕЊА ОВОГ ЗАКОНА, ЊЕГОВЕ ПРИМЕНЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЖИВОСТИ.

У Београду, 12.10.2017.г.                                                                       За ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

                                                                                                                           Ружица Тодић Брдарић