Након дужег указивања на пропусте градских власти Новог Пазара према ПУ ,,Младост”, 22.01.2018. године одржан је састанак челника градске управе и представника синдиката ,,Независност”, Срђаном Словићем и Сузаном Лазаревић, а присутна је била и директорка ПУ ,,Младост”. На обострано задовољство, на састанку је постигнут договор о спорним питањима.

            Кључне теме о којима је вођена дискусија тицале су се: исплате путних трошкова, вишемесечног кашњења исплате зарада запослених, као и начина на који се обрачунавају зараде запослених. Челницима градске управе скренута је пажња на чињеницу да се зараде запослених не обрачунавају у складу са Законом о предшколском образовању и васпитању и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата у јавним службама, нити у складу са чињеницом да је зарада од децембра 2016. године увећана за 6%.

            Према постигнутом договору, путни трошкови биће исплаћени до краја недеље, исплата у складу са законом већ са следећом исплатом зарада, док ће динамика исплате бити приоритет до средине финансијске године.

 

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

Сузана Лазаревић