Дана 18.09.2023.год. на Учитељском факултету одржан је Округли сто поводом разматрања иницијатива подршке у остваривању стратешке визије развоја система предшколског васпитања и образовања у Републици Србији
Теме:
1. Основе програма као димензија квалитета предшколског васпитања и образовања.
2. Вредновање квалитета рада предшколских установа-приказ кључних налаза евалуационе студије (снимање почетног и завршног стања квалитета рада ПУ –Јасмина Ђелић-Оделење за координацију пада ШУ-Министарство просвете
3. Потенцијали неуронауке у васпитању и образовању-пилот пројекат „Имплементација НТЦ система учења као подршка вођеној игри у ПУ у РС.-др.Ранко Рајевић
4. Искуства практичара у примени НТЦ система учења
5. Остваривање континуитета предшколског и основношколског васпитања и образовања у циљу добробити деце-снаге и изазови.-проф. др Јасмина Клеменовић-Катедра за педагогију, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду.
Присуствовали су представници Владе РС, Министарства просвете, УНИЦЕФ-а, Удружења васпитача, репрезентативних синдиката, проферори Учитељског факултета као и велики број практичара-васпитачи, учитељи, наставници и професори.

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
Одбор делатности запослених
у предшколским установама
Мирјана Лазић