Отворено писмо

ОТВОРЕНО ПИСМО

 СЕКРЕТАРУ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ

 ГРАДОНАЧЛЕНИКУ ГРАДА БЕОГРАДА

 НЕПРАВДА ИЛИ ДЕЗИНФОРМАЦИЈА

Поштовани,

Иако Законом о буџету 2018. године није дозвољена исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, осим јубиларних награда за запослене, у јавности се појавила информација да је готово свим директним корисницима градског буџета исплаћен новчани износ око 41.000,00 динара.

Као ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ противимо се нетранспарентним облицима награда, бонуса или помоћи јер сматрамо да и запослени у предшколским установама морају бити информисани о свим питањима битним за материјално-финансијски и професионални положај и на исти начин третирани.

С тога Вас молимо да нас известите којим корисницима буџетских средстава Града Београда су исплаћене помоћи (или награде), у којим износима и по ком основу. Кључно је и питање из којих разлога су запослени у предшколским установама града Београда изузети и дискредитовани.

Посебно забрињава и чињеница да је необјашњиво изостала исплата децембарских примања 05.01.2019. године, а што је ранијих година било уобичајено поступање.

На основу свега наведеног неопходно је да нам проследите тражене информације како би смо наставили сарадњу у духу добре намере и на начелима међусобног уважавања и поштовања.

У Београду, 08.01.2019. године                                                       За ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

ШУ Београд

__________________

Ружица Тодић Брдарић, председница