Поштовани,

Различите интерпретације збивања на последњем састанку представника МПНТР са представницима репрезентативних синдиката навеле су нас да укажемо на неке неприхватљиве појаве у комуникацији која карактерише однос Вашег ресора према запосленима у образовању. Сматрамо недопустивим поступак неблаговременог достављања текста Измена и допуна закона о предшколском, основном и средњем образовању, као и о дуалном образовању. Какав је то значајан разлог наше представнике довео у временски теснац и зашто се такав модел понашања Ваших сарадника понавља када год је реч о питањима од пресудне важности за функционисање просветног система?
Велику разочараност и незадовољство изражавамо поводом чињенице да су у предлогу Измена и допуна закона о основном и средњем образовању и васпитању остале све одредбе које се односе на штрајк запослених. Како смо усагласили ставове да таквим решењима није место ни у ЗОСОВ-у, овакав поступак сматрамо изневеравањем не само наших очекивања, већ и поверења!
Време које ученик проводи у школи мора укључити и час одељенског старешине, поред обавезних предмета, изборних програма и активности. Овај час је обавезујући и укључен у недељни распоред ученика и наставника, те изражавамо забринутост и чуђење пред намером да се ноторна чињеница пренебрегне.
Подсећамо и на чињеницу да владање ученика није фактор који утиче на обликовање оцене из наставног предмета, и стога га треба изоставити из евиденције педагошке документације наставника и унети га у прописану евиденцију образовно-васпитног рада.
На основу наведеног очекујемо Ваше ангажовање у смислу корекција (у крајњем случају и путем амандмана) усвојених Измена и допуна закона о основном и средњем образовању и васпитању. Имајући на уму неопходност искрене комуникације са репрезентативним синдикатима, засноване на правди, истини и одговорном понашању молимо Вас да се о овом допису изјасните.

У Београду, 13.10.2017.г.                                                                                                    ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

GSPRS NEZAVISNOST