Питање од милион динара… или, можда, само неколико процената…

Колики је наш део?

 

            Најављена додела бонуса запосленима у војсци, полицији и у Безбедносно-информативној агенцији отворила је низ питања не само о надлежностима политичара, критеријумима за награђивање буџетских корисника, већ и о поштовању законске регулативе.

            Лепа је вест да новца у буџету има, јер ће, према свим прогнозама, каса на крају децембра бити у плусу. Узбудљива је напетост коју изазива изјава министра Вујовића, који је потврдио да влада планира да део новца искористи за исплату бонуса одређеним категоријама запослених.

            Међутим, проблем настаје када се расветли чињеница да влада запосленима у установама образовања годинама не исплаћује оно што је предвиђено Посебним колективним уговором (чл. 32):

,,Запосленима припада право на Новогодишњу награду, у једнаком износу. О висини и динамици исплате награде из става 1. овог члана, Влада и репрезентативни синдикати преговарају сваке године.”

            У времену даривања треба ли запослени у просвети да се осете као најгори од све деце?

У Београду,   05.12.2017.                                                 ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ