Одржан је припремни састанак преговарачког тима УГС НЕЗАВИСНОСТ за сутрашње преговоре са министром Бранком Ружићем и представницима осталих ресорних министарства у МДУЛС-у везано за радну верзију Закона о запосленима у јавним службама.
Тим УГС НЕЗАВИСНОСТ чине:
– Драгица Мишљеновић, виши саветник УГС НЕЗАВИСНОСТ за законодавно-правна питања и колективно преговарање,
– Томислав Живановић, потпредседник УГС НЕЗАВИСНОСТ и председник ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ,
– Драган Милановић, потпредседник УГС НЕЗАВИСНОСТ и председник ГС КУМ НЕЗАВИСНОСТ,
– Зоран Илић, председник ГС ЗСЗ НЕЗАВИСНОСТ,
– Срђан Словић, заменик председника ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ и
– Славко Дерењ, потпредседник ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ.