Поводом штрајка упозорења 1. септембра 2017. године,

Грански синдикат просветних радника Србије  ,,Независност” издаје

 

ПРОГЛАС

 

Чему штрајк упозорења првог септембра?

Као људи који обликују будућност друштва, спремни смо на активизам којим се указује на горуће проблеме и неправде у образовном систему. Свесни смо своје дужности да говоримо оно што мислимо и онда када целокупно наше искуство указује да нема наде да ће бити усвојено. Основни импулс који нас покреће  јесте  побуна против поретка у којем смо, вечито закинути и ниподаштавани, у јавности представљени као безразложни бунтовници на државном трошку.

PROGLAS