У Министарству просвете, науке и технолошког равоја одржан је последњи састанак Централне радне групе за праћење радног ангажовања запослених у установама образовања и васпитања за наствну школску 2016/2017 годину.
На почетку текуће школске године било је 4846 технолошких вишкова, а данас их је 2282. Са непуним радним временом било је 15085 запослених, а сада је тај број пао на 7223.
Може се констатовати да су радне подгрупе утицале на садашње стање, али се мора истаћи да је њихов рад био прилично неуједначен.
По мишљењу ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ радне подгрупе појединих школских управа су радиле по сопственим правилима, често супротно Упутству министра Шарчевића. Многи запослени нису остварили своја права, упркос издатим препорукама и обраћањима надлежним инспекцијама. Посебно се мора истаћи немоћ Министарства просвете, науке и технолошког развоја када је у питању Радна подгрупа Школске управе Чачак која није дозвољавала (заједно са директорима) радно ангажовање запослених из других школских управа.
Један од проблема је и спорост и неефикасност надлежне просветне инспекције.
Преко својих представника ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ ће интензивније контролисати радно ангажовање запослених, захтевати личну одговорност и уколико то не ураде надлежне радне подгрупе известити јавност о свим сумњама.

Ружица Тодић Брдарић