Листа

Закључак комисије од 07.02.2020.

Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала је сагласност за пријем у радни однос на неодређено време, односно за попуњавање нових 2725 слободних радних места.