Закључак комисије 112-1530-2020

Листа

Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала је сагласност за пријем у радни однос на неодређено време, односно за попуњавање нових 2634 слободних радних места (упражњена радна места са 60% и више ангажовања до 31.12.2017. године).