Листа

Закључак Комисије бр.51 od 31.01.2020

Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала је сагласност за пријем у радни однос на неодређено време, односно за попуњавање 4470 слободних радних места.