На састанку Радне подгрупе за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања на нивоу ШУ Ужице, одржаном 21.01.2020. године, констатовано је да су директори ОШ „Душан Јерковић“ и Гимназије из Ужица, поднели захтев и добили одобрење за расписивање конкурса за пријем у радни однос на неодређено време за по једно радно место наставника српског језика, и то без претходно добијене сагласности Радне подгрупе. У исто време на листи технолошких вишкова се налазе наставници српског језика који су у овом случају имали предност за пријем у радни однос.

Поводом овог догађаја чланови Радне подгрупе и ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ су истог дана упутили протест Министарству просвете, науке и технолошког развоја и захтевали реакцију према директорима наведених школа, као и спречавање овавих случајева убудуће.

                                                                                                            Милован Вуксановић