Саопштење

Обзиром да је Министарство финансија, делом, испунило своју обавезу по питању продужења рока важења Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Одбор делатности запослених у предшколским установама ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ „замрзава“ окупљање заказано за 04.07.2023. године до момента ако се непоштовање Министарства финансија поново покаже у делу давања мишљења у вези са анексирањем ПКУ. У том случају се очекује да се запосленима у предшколским установама ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ придруже и запослени у студентском стандарду ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ.