Након састанка код градоначелника града Београда (08.12.2021. године) и захтева репрезентативних синдиката запослених у предшколским установама града Београда одржан је састанак са секретаром Секретаријата за образовање и дечју заштиту Славком Гаком.

Славко Гак је обавестио присутне о следећем:

  • Поред увећања плате од 7% које је предвиђено буџетом Републике Србије, запосленима у предшколским установама града Београда додатно ће бити увећана цена рада за 6% из буџета града Београда.
  • Солидарна помоћ за 2021. годину, у износу од 25.000,00 динара, за запослене у предшколским установама града Београда, биће исплаћена у првом кварталу 2022. године.
  • Новогодишња награда (помоћ у виду честитке пред Нову годину) за 2021. годину, у износу од 5.000,00 динара, биће исплаћена у децембру 2021. године.
  • За Новогодишње пакетиће за децу запослених обезбеђено је по 6.000,00 динара.

У Београду, 16.12.2021. године

Ранко Томић

Оригинални документ