Данас је представник ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ учествовао на састанку са члановима Посебне радне групе за израду Нацрта закона и изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања. Радна група је презентовала предложене измене на основу закључака Радне групе за превенцију и спречавање насиља у систему образовања и васпитања. Радној групи су презентовани предлози за измену достављени од стране ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ и замерен им је кратак рок за достављање истих. Рад на Нацрту закона, после решених недоумица, ће бити настављен следеће недеље.