СЕМИНАР ,,ЕФИКАСНЕ СТРАТЕГИЈЕ КОМУНИКАЦИЈЕ ЗА СИНДИКАТЕ II – СТРАТЕГИЈЕ ЗА КАМПАЊЕ”

///СЕМИНАР ,,ЕФИКАСНЕ СТРАТЕГИЈЕ КОМУНИКАЦИЈЕ ЗА СИНДИКАТЕ II – СТРАТЕГИЈЕ ЗА КАМПАЊЕ”