Glavni odbor GSPRS «Nezavisnost» je doneo odluku o stupanju u štrajk i o tome obavestio Vladu, resorna ministarstva, načelnike školskih uprava i direktore škola. U «zakonski» štrajk stupiti 24. 01.2011. godine, sa početkom prve smene, a dalje organizovanje i vođenje štrajka koordinirati sa drugim reprezentativnim sindikatima do potpune obustave nastave koje se planira od 28.01.2011. godine i trajaće do ostvarenja sledećih štrajkačkih zahteva.

1. Osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenima na svim nivoima obrazovanja u 2011. godini povećaće se i to

– Od plate za januar 2011. godine za 15,2 % (7,2% inflacija u prethodnih 6 meseci prema dogovoru od 02. 09. 2010. godine i dug po Protokolu iz 2009. godine 2 + 6%).

– Od plate za april 2011. godine za procenat inflacije u periodu I-III 2011. godine i jednu polovinu procenta rasta BDP za isti period

– Od plate za oktobar 2011. godine za procenat inflacije u periodu april-septembar uvećan za polovinu procenta rasta BDP za isti period

2. Vlada i Skupština Republike Srbije se obavezuju da u Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu neće biti zabrane i ograničenja isplata jubilarnih i božićnih nagrada, kao i drugih primanja po odredbama PKU, kao i da se u budžetu lokalnih uprava predvide sredstva za isplatu jubilarnih nagrada za 2009. i 2010. godinu.

3. Vlada se obavezuje da će u dogovoru sa reprezentativnim sindikatima doneti Uredbu i korigovati koeficijente u obrazovanju poštujući odnos 3 : 1 . Vlada se obavezuje da će postignuti raspon plata (odnos najveće i najniže) u obrazovanju ubuduće pratiti promene minimalne cene rada u Srbiji.

4. Vlada se obavezuje da će izdvajanje sredstava za prosvetu u 2011. godini pri izradi budžeta RS biti projektovano na bazi povećanja izdvajanja iz BDP na minimalnom nivou od 4%. Finansijska sredstva namenjena za socijalni program za sve zainteresovane koji bi želeli, mogli ili morali da napuste obrazovni sistem ne ulaze u aproprijacije Budžeta namenjenog obrazovanju.

5. Vlada se obavezuje da pod hitno donese Uredbu koja će urediti plate u predškolskom obrazovanju.

Prema predlogu Vlade RS u budžetu za prosvetene radnike je predviđeno povećanje za obrazovanje od 5.78 milijardi, odnosno 5,3% (u 2010. 108.370.106.000, a u 2011. 114.147.914.000), što je skoro upola manje nego inflacija u protekloj godini. U predlogu nema elementarnog poštenja i solidarnosti da se u narednoj kriznoj godini raspodela učini koliko toliko korektnom i da svi direktni i indirektni korisnici dobiju jednako, već se na delu nastavlja diskriminacija pojedinih zaposlenih u javnom sektoru. U ovom slučaju su prosvetni radnici u najgorem položaju, što se moglo i očekivati obzirom na nerazumevanje državnih činovnika i funkcionera da se samo investiranjem u obrazovanje može iz krize izaći, kao i da su oni svoje škole završili, a svoju decu školuju u inostranstvu.

Sada je svima u obrazovanju jasno da sledeća godina neće biti godina oporavka nego godina još veće krize i pogoršanja materijalnog položaja zaposlenih u obrazovanju kao i pogoršanja njihovih uslova rada. Nestao je san o platama u obrazovanju koje su bile gotovo 500€ i sada ostaje da prosvetni radnici žive na javi sa jedva 300€, sa izgledom da sledeće godine padnu i ispod 250€. U tom periodu su se menjali ministri prosvete i finansija, a materijalni položaj prosvetnih radnika je postajao sve lošiji.

Pri tome ova vlast kao i većina vlasti na ovim prostorima se ponaša «socijalno odgovorno», jer priča jedno, a radi drugo, te je obrazovanje po prosečnoj plati dovela na niži nivo od prosečnih plata u javim preduzećima koja su izraziti gubitaši, a istovremeno dele dobit u istim preduzećima. Da li je potrebno pomenuti obrazovnu i kvalifikacionu strukturu zaposlenih u prosveti i porediti je sa strukturom u većini javnih preduzeća.

GSPRS „Nezavisnost“ je u više navrata predlagao da se prvo usklade plate zaposlenih u obrazovanju sa ostalim budžetskim korisnicima pre zamrzavanja, o šta su se resorna ministarstva oglušila. Cilj nam je bio da se najmanje plaćenim kategorijama obezbedi garantovana minimalna zarada, a da se sa tim usaglase koeficijenti i zadrži ranije dostignuti odnos, što bi se definisalo Protokolom i Uredbom. Nakon ovakvog oglušivanja i ignorisanja GSPRS „Nezavisnost“ nije ništa drugo ostalo do organizovanja i vođenja štrajka u nadi da će osionoj Vladi i resornim ministrima pokazati da u Srbiji postoje i prosvetni radnici, ili političari imaju za cilj da ih nazovu i oblikuju kao prosjake i jadnike, jer je to pokušaj osvete loših đaka.

Predloženi protokol od strane Ministarstva je najbolji način da ponizite i potcenite zaposlene u obrazovanju. Posle skoro tri godine zamrznutih plata Ministar je smogao snage ili bolje rečeno drznuo se da nam ponudi povećanje plate u januaru od 2%. Da je prvi april prosvetni radnici bi pomislili da je prvoaprilska šala, ali pošto je Nova godina misle da bi i Deda Mraz doneo veći poklon.

Neophodno je podsetiti „zaboravne“ političare na razgovor koji od 02.09.2010. i njihov predlog o povećanju plate u januaru koje je bilo vezano za polugodišnju inflaciju i datum potisivanja Protokola. Prema tom obećanje povećanje plata bi trebalo da bude najmanje 7%, jer je polugodišnja inflacija 7,3%, a Protokol je trebalo da bude potpisan do 15.11.2010. godine prema odredbama Posebnog kolektivnog ugovora. Procenite i sami ko laže i ko se na ovim prostorima drznuo da se igra sa obrazovanjem da ga ugrožava, pocenjuje, ucenjuje i ponižava.

Većina ekonomskih analitičara tvrdi da će i sledeće godine inflacija nastaviti da raste, čak i preko 15%, što znači nastavak trenda pada plata i pogoršavanje materijalnog položaja zaposlenih u obrazovanju i agonije prosvete u Srbiji, te je neophodno staviti do znanja svim zaposlenim i pozvati ih i organizovati u borbi za elementarna ljudska prava, kao što su pravo na rad i adekvatnu zaradu. Zaposleni u obrazovanju sa pravom očekuju da posle odmrzavanja plate budu vraćene bar na nivo iz oktobra 2008. godine.

Da poboljšanja materijalnog položaja zaposlenih u obrazovanju neće biti govore i drugi članovi Zakona o budžetu: članom 13. se produžava moratorijum na finansijski deo Opšteg kolektivnog ugovora i suspenduje mogućnost isplate svih vrsta nagrada predviđenih Posebnim kolektivnim ugovorom, osim jubilarnih nagrada koje su stečene u 2011. godini, te je na taj način još jednom Vlada pribegla diskriminaciji zaposlenih, a sve u cilju podele i pravljenja razdora u biću prosvetara i pokušaja rušenja INSTITUCIJE SINDIKATA. Članom 8. Zakona o budžetu Vlada je definitivno utvrdila povećanje plata u sledećoj godini i na taj način potpuno eliminisala sindikate i potpuno ugasila socijalnih dijalog koji je i pre toga jedva tinjao.

Drage kolege, članovi GSPRS „Nezavisnost“, zaposleni u obrazovanju, sledeći korak je gašenje obrazovanja, ugroženost našeg opstanka, naše gašenje, pa da li ćemo im to dozvoliti. Iz tih razloga GSPRS „Nezavisnost“ umesto da svim članovima i prosvetnim radnicima u obrazovanju poželi srećan Savindan, u situaciji je da posle svega donese odluku o stupanju u štrajk i pozove sve zaposlene da se bespoštedno bore za svoja prava i ostvarenje svojih interesa koji su ugroženi od strane bahatog ponašanja socijalno neodgovorne Vlade do potpune obustave nastave u svim školama. Nadamo se da će slična odluka uslediti i od strane drugih sindikata u obrazovanju Srbije.

 

Beograd, 18 01. 2011

GSPRS «Nezavisnost»

prof dr Tomislav Živanović, predsednik