Дана 13.09.2017. формирана је Међуминистарска радна група за успостављање и имплементацију Националног оквира квалификација у Србији (НОКС). Испред УГС и ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ са мандатом одлучивања у име институције именован је проф. др Томислав Живановић потпредседник УГС и председник ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ. Ова група има 22 члана. Радна група која ће бити ангажована на оперативном нивоу броји 24 члана, а у ову групу је именован Славко Дерењ потпредседник ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ. Чланови Међуминистарске радне групе за успостављање и имплементацију Националног оквира квалификација у Србији су из 21 институције које су препознате као значајни социјални партнери: Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Министарство финансија; Министарство државне управе и локалне самоуправе; Министарство привреде; Министарство омладине и спорта; ПКС, НСЗ, РЗС, Унија послодаваца Србије, СССС, УГС НЕЗАВИСНОСТ, Завод за унапређење образовања и васпитања, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Републички секретаријат за јавне политике, Национални савет за високо образовање, Национални просветни савет, Савет за стручно образовање и образовање одраслих, Комисија за акредитацију и проверу квалитета, Конференција универзитета Србије, Конференција академија струковних студија Србије,
Тема састанка, поред, конституисања ових група је била Развој НОКС-а и предлог Националног акционог плана за успостављање и имплементацију НОКС-а. План ће обухватити заједничке активности свих институција из којих су именовани чланови Радне група за период 2018-2020. године. Радна група је у обавези да прати и реализацију донешених одлука. Према акционом плану прво ће бити донешен Закон о НОКС-у, затим основана Агенција за квалификације, Национално акредитационо тело и Савет за НОКС, а затим формирана Секторска већа. Биће формирана база и регистар квалификација, као и извршено референцирање НОКС-а са ЕОК-ом (Европским оквиром квалификација). Све ово треба да осигура преко потребан национални и институционални приступ у успостављању одрживог националног оквира квалификација у Србији.

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ