Након састанка представника репрезентативних синдиката са представницима Министарства, просвете, науке и технолошког развоја, М. Благојевићем и А. Марковићем, одлучено је да се припреми Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.

На предлог ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ остали репрезентативни синдикати су се сложили да се важење Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика («Службени гласник РС» бр. 21/2015.) продужи за рок од наредне три године.

Мора се нагласити да се преговори за закључивање новог Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика настављају, а да је продужење постојећег узроковано недопустиво спором динамиком заказивања састанака.

проф. др Томислав Живановић
Ружица Тодић Брдарић