МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Министар Младен Шарчевић

ПРЕДМЕТ: Захтев за наставак преговора за закључивање новог Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика

Поштовани,

Захтевамо хитан наставак преговора за закључивање новог Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.

Узимајући у обзир недопустиво спору динамику заказивања састанака Одбора за преговоре свесни смо да се тренутак престанка важења постојећег Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика стрмоглаво приближио.

С тога од Вас захтевамо да се преговори наставе, а постојећи Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика продужи на рок неопходан за закључивање новог. На тај начин ће запосленима у основним и средњим школама и домовима ученика бити обезбеђена заштита права која су вишегодишњим преговорима (и штрајком) остварили, а нико од нас не би требало да користи позицију моћи и да им та права одузме.

У Београду, 30.01.2018. године                                           За ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

                                                                                     проф. др Томислав Живановић, председник

Dopis ministru PKU