ЗАКЉУЧЦИ СА САСТАНКА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ГРАДА БЕОГРАДА И ГРАДСКОГ СЕКРЕТАРА СЛАВКА ГАКА

///ЗАКЉУЧЦИ СА САСТАНКА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ГРАДА БЕОГРАДА И ГРАДСКОГ СЕКРЕТАРА СЛАВКА ГАКА