Захваљујући залагању УГС НЕЗАВИСНОСТ, на Колегијуму СЕС-а РС донета је важна одлука да се Закон о штрајку врати Радној групи за израду Нацрта Закона о штрајку на поновни рад!

Овим се одлука УГС НЕЗАВИСНОСТ о бојкоту јавне расправе поводом наведеног Закона, показала као исправна.

                                                                                                                                                  проф. др Томислав Живановић