Насловна2021-12-13T17:10:59+01:00

Пресуда која је узнемирила синдикалну и стручну јавност: Врховни суд – врхунска неправда У ИШЧЕКИВАЊУ ОБЕЋАНОГ ОНИ КОЈИ СЕ ЗАКЛИЊУ У ПОСВЕЋЕНОСТ ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ НЕ ДЕЛЕ НАШУ СУДБИНУ ЗАХТЕВИ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА НА СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОМ САВЕТУ Обећана једнократна финансијска помоћ Тим за школе дугује јавности податке ПРОЦЕНАТ ЗАРАЖЕНИХ УЧЕНИКА НИЈЕ ЈЕДИНИ ИНДИКАТОР IX КОНГРЕС ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ Борба за права запослених Борба за правду, протести и штрајкови
19.01. 2011.

POZIV ZA RAZGOVORE

Categories: Актуелно|

Po pozivu Ministra prosvete dr. Žarka Obradovića, zavedenog 17.01.2011. godine, a dostavljenog GSPRS «Nezavisnost» 19.01.2011. godine nastaviće se razgovori sindikata i nadležnih ministarstava. Sastanak je zakazan za petak 21. januar. U nastavku je tekst poziva upućen sindikatima.

«Povodom najave-odluke o proglašenju štrajka članova pojedinih reprezentativnih sindikata u osnovnim i srednjim školama želim pre svega, da ukažem na obavezu organizatora da se pridržava odredaba Zakona o štrajku, ali i drugih zakona i propisa kojima se utvrđuje ovo pravo i odgovornost.

Saglasno obavezma Ministartva prosvete, pozivamo Vas na razgovore o pitanjima vezanim za odluku o pokretanju štrajka.

Razgovori između predstavnika reprezentativnih sindikata i ministara prosvete i finansija održaće se u petak 21. januara 2011 godine sa početkom u 13 časova (u prostorijama Ministarstva finansija, Kneza Miloša 20).»

 

 

S poštovanjem,

 

MINISTAR

Prof. dr Žarko Obradović

 

 

18.01. 2011.

SVI SINDIKATI UDRUŽENI U POTPUNOJ OBUSTAVI

Categories: Актуелно|

U utorak 18.01.2011. godine u Beogradu je održan zajednički sastanak štrajkačkih odbora Sindikata radnika u prosveti Srbije (SPRS), Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS) i Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije «Nezavisnost» (GSPRS «Nezavisnost»).

Sastanak je posvećen razmeni informacija o aktivnostima svih sindikata nakon donošenja odluka o stupanju u štrajk i usklađivanju zahteva ovih sinaikata dostavljenih Vladi i Ministarstvu prosvete kao i donošenju zajedničkog uputstva o realizaciji štrajka sa potpunom obustavom rada. Štrajkački odbori tri sindikata su izabrali zajednički štrajkački odbor u koji ulaze po dva predstavnika svakog Sindikata, a dva mesta su ostavljena za predstavnike Sindikata obrazovanja Srbije (SOS) koji je takođe najavio štrajk za 28. januar 2011. godine.

 

Nakon konstruktivne rasprave i diskudsije u kojoj su sudelovali svi prisutni dogovoreno je, da se :

1. Zahteva se od Vlade Republike Srbije da obezbedi povećanje budžeta za prosvetu u iznosu od 24.5% sredstava više, nego li u prosvetnom budžetu za prethodnu budžetsku godinu. Ovim sredstvima bi se ispunili minimalni zahtevi sva tri sindikata i udovoljilo zahtevima koje su ranije sindikati dostavili Vladi i Ministrstvu (zaposleni na mestima najjednostavnijeg rada dobili bi zagarantovani minimalac, a odnos između koeficijenata za složenije poslove bio bi jednak odnosu koji je bio pre zamrzavanja plata).

2. Sindikati zahtevaju da Vlada pronađe način i da isplati jubilarne nagrade za prethodne dve godine, kao i da obezbedi i isplati otpremnine.

3. Da Vlada odmah pristupi pregovorima oko utvrđivanja izmene Uredbe o koeficijentima zaposlenih u prosveti u skladu sa ranije dostavljenim odlukama sindikata i zahtevima sindikata

 

Ovi zahtevi su i uslov da sindikati prihvate Protokol i osnovicu za obračun i isplatu zarada zaposlenih u obrazovanju.

Svi sindikati su se jednoglasno složili da se štrajk organizuje u skladu sa sa statutima ovih sindikata, Ustavom Republike Srbije, Zakonom o štrajku, Konvencijama MOR-a, koje je ratifikovala Srbija: Konvencija 87 o sindikalnim slobodama i zaštiti sindikalnih prava1948, Konvencija 98 o Pravima radnika na organizovanje i kolektivne pregovore 1949, i Konvencijom 131 o utvrđivanju minimalnih plata 1970 i Preporukom 159 MOR-a koja definiše esencijalne službe (delatnosti: bolnica (hitna i urgentna medicina), elekrodistribucije, vodovod, PTT i kontrola leta, odbrana i bezbednost) sa potpunom obustavom rada, sa početkom rada u prvoj smeni 28. januara ove godine, pošto je evidentno da je obrazovanje u skladu sa Međunarodnim pravom decidno navedeno kao neesencijalna delatnost te na taj način i izuzeta iz obaveze utvrđivanja minimuma procesa rada.

Poslove oko organizacije i realizacije štajka i pregovore po šrajkačkima zahtevima vodiće zajedničko telo koje preporučuje aktivistima u školama i ustanovama, da zajednički organizuju štrajk u školama u kojima imaju članstvo. U međuvremenu će zajednički štarjkački odbor izaći sa zajedničkim Uputstvom o raelizaciji štrajka u svim školam u kojima ovi sindikati imaju članstvo.

 

 

 

Beograd, 18.01.2011. god

Za USPRS

Leonardo Erdelji, predsednik

 

Za SPRS

Slobodan Brajković, predsednik

 

Za GSPRS «Nezavisnost»

Tomislav Živanović, predsednik

 

 

 

18.01. 2011.

SAOPŠTENJE ŠKOLSKA UPRAVA

Categories: Актуелно|

ŠKOLSKA UPRAVA ___________________

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“ na sednici Glavnog odbora održanoj dana 25.12.2010. godine doneo je:

Odluku da se dana 24.01.2011. godine stupi u štrajk sa skraćenim časovima na 30 minuta, sa početkom prve smene. Dalje organizovanje i vođenje štrajka biće u koordinaciji sa drugim reprezentativnim sindikatima do potpune obustave nastave, a u cilju ispunjenja donetih štrajkačkih zahteva.

 

Zahtevi koji se upućuju Ministarstvu prosvete i finansija su:

1. Osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenima na svim nivoima obrazovanja u 2011. godini povećaće se i to:

– Od plate za januar 2011. godine za 15,2 % (7,2% inflacija u prethodnih 6 meseci prema dogovoru od 02. 09. 2010. godine i dug po Protokolu iz 2009. godine 2 + 6%).

– Od plate za april 2011. godine za procenat inflacije u periodu januar-mart 2011. godine i jednu polovinu procenta rasta BDP za isti period

– Od plate za oktobar 2011. godine za procenat inflacije u periodu april-septembar uvećan za polovinu procenta rasta BDP za isti period.

 

2. Isplatiti jublarnie nagrade za 2009.i 2010. godinu, kao i novogodišnju nagradu u jednakom iznosu.

 

3. Korigovati koeficijente u obrazovanju poštujući odnos 3:1 (odnos najveće i najniže zarade).

 

4. Vlada se obavezuje da će izdvajanje sredstava za prosvetu u 2011. godini pri izradi budžeta RS biti projektovano na bazi povećanja izdvajanja iz BDP na minimalnom nivou od 4%.

5. Vlada se obavezuje da hitno donese Uredbu koja će urediti plate u predškolskom obrazovanju.

 

 

Predsednik sindikata „Nezavisnost“

Za Školsku upravu ________________

 

 

 

18.01. 2011.

SAOPSTENJE SKOLSKA UPRAVA

Categories: Актуелно|

ŠKOLSKA UPRAVA _________________________

 

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“ ima saznanja da se u školama koje su u štrajku zahteva, od strane poslodavca, da se dostave spiskovi zaposlenih koji učestvuju u štrajku.

 

Obzirom, da GSPRS „Nezavisnost“, koji je reprezentativan na nacionalnom nivou, shodno Zakonu o štrajku, a sve u skladu sa ratifikovanim konvencijama MOR-a, koje su implementirane i u Zakonu o radu, kao i u ostale zakonske propise koji su na snazi i primenjuje se na teritoriji Republike Srbije, organizovao štrajk zajedno sa ostalim reprezentativnim sindikatima, neprimereno je ponašanje poslodavaca da legitimno pravo na štrajk, shodno Ustavu Republike Srbije, onemogućavaju zaposlenima koji su u štrajku, naročito, kada su pregovori po pitanju zahteva štrajkačkog odbora u toku.

Predlažemo da se poslodavci i zaposleni upoznaju sa sadržinom saopštenja na oglasnoj tabli, kao i da se poslodavci upozore da radnike u ostvarivanju njihovih prava koja proističu iz korpusa ljudskih prava ne omogućavaju, jer time postupaju suprotno Zakonu o štrajku, kao i Konvencijama 87. i 98. MOR-a.

U slučaju da zaposleni koji se na bilo koji, volšeban, način nađu na takvim spiskovima i budu izloženi bilo kojem vidu pritiska ili sankcionisanja, suprotno navedenim propisima, o tome će biti obaveštena Međunarodna organizacija rada, Međunarodna konfederacija slobodnih sindikata i Internacionala obrazovanja.

 

 

 

 

. Predsednik sindikata „Nezavisnost“

za Školsku upravu

 

________________________

 

 

 

18.01. 2011.

СВИ СИНДИКАТИ УДРУЖЕНИ

Categories: Актуелно|

У уторак 18.01.2011. године у Београду је одржан заједнички састанак штрајкачких одбора Синдиката радника у просвети Србије (СРПС), Уније синдиката просветних радника Србије (УСПРС) и Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“ (ГСПРС „Независност).

svi_u_strajku_thumb
(кликни на сличицу изнад за увећање)

17.01. 2011.

VAŽNO OBAVEŠTENJE POVERENICIMA

Categories: Актуелно|

DIREKTORU:__________________________________________________________

 

 

 

 

 

Saglasno članovima Zakona o štrajku (Sl. List SRJ br. 29/96) i Statutu GSPRS “Nezavisnost” dostavljam Vam Odluku o stupanju u štrajk predatu relevantnim intistitucijama 27.12.2010. godine. i predloženo Uputstvo o oragnizovanju štrajka.

S toga Vas molim da od 24.01.2011. godine organizujete nastavni proces u skladu sa priloženim.

Takođe Vas podsećam na sledeće: “Organizovanje štrajka, odnosno učešće u štrajku pod uslovima utvrđenim ovim zakonom ne predstavlja povredu radne obaveze, ne može biti osnov za pokretanje postupka za utvrđivanje disciplinske i materijalne odgovornosti zaposlenog i ne može za posledicu imati prestanak radnog odnosa zaposlenog.” (Član 14. Zakona o štrajku)

“Poslodavac ne sme da spreči zaposlenog da učestvuje u štrajku niti da upotrebljava mere prinude radi okončanja štrajka, kao ni da po osnovu neučestvovanja u štrajku predvidi povoljniju zaradu ili druge povoljnije uslove rada za zaposlene koji ne učestvuju u štrajku.”(Član 15 Zakona o štrajku)

Istovremeno naglašavam: “..da Štrajkački odbor i predstavnici organa kojima je štrajk najavljen dužni su da, od dana najave štrajka i za vreme štrajka, pokušaju da sporazumno reše nastali spor.” (Član 6. Zakona o štarjku) tako da ćemo Vas o toku pregovora sa Vladom i nadležnim ministarstvima Republike Srbije blagovremeno obaveštavati.

 

 

 

S poštovanjem,

 

 

 

 

 

12.01.2011. godine                                                                          Glavni poverenik

______________________________

 

 

 

 

 

14.01. 2011.

KAKO USPEŠNO VODITI REALIZCIJU ŠTRAJKA

Categories: Актуелно|

Glavni odbor GSPRS «Nezavisnost» je 25. 12. 2010. godine doneo Odluku o stupanju u štrajk na nivou grane u Republici Srbiji, imenovao Štrajkački odbor i o tome 27. 12. 2010. godine obavestio Vladu, resorna ministarstva, načelnike školskih uprava, direktore škola i ustanova i medije. Glavni poverenik Sindikata je u obavezi da Odluku o stupanju u štrajk istakne na oglasnoj tabli i istu preda direktoru preko arhive. Dodatna izjašnjavanja o štrajku nisu potrebna, te glavni poverenici Sindikata imaju sindikalnu obavezu i zadatak da štrajk u skladu sa odlukama Glavnog odbora sprovedu. Pri tome svaki član Sindikata, glavni poverenik u školi i ustanovi, predsednik školske uprave i teritorijalnog odbora je u obavezi da se maksimalno angažuje u medijskoj propagandi kako bi o štrajku bili obavešteni svi članovi GSPRS «Nezavisnost», zaposleni u obrazovanju, roditelji i šira javnost bila upoznati sa zahtevima i razlozima za štrajk uz adekvatno obrazloženje opravdanih zahteva.

Iz tih razloga je neophodno u najkraćem dati osnovne postupke predsednika školskih uprava. Neophodno je sprovesti sledeće postupke koji se temelje na Odluci Glavnog odbora o stupanju u štrajk i izvode se u saradnji sa predsednicima kordinacionih odbora opština, predsednicima teritorijalnih odbora i Štrajkačkim odborom:

1. Sazvati sve Glavne poverenike na nivou Školske uprave i upoznati ih sa odlukama GO GSPRS «Nezavisnost», zahtevima Vladi, obavezama glavnih poverenika, sastavom štrajkačkog odbora, načinu realizovanja, organizovanja i vođenja štrajka (štrajk upozorenja, dugoročni štrajk (štrajk po zakonu i/ili potpuna obustava rada škola)).

2. Organizovati odbor koji čine svi glavni poverenici i članovi GO na nivou školske uprave koji će se brinuti o realizaciji štrajka na nivou školske uprave (sprovođenje, medijski nastup i dr.).

3. Odbor na nivou Školske uprave formira Odbor za informisanje koji treba da čine najkvalitetniji i najelokventniji članovi Sindikata. Odborom kordinira predsednik Sindikata na nivou Školske uprave. Odbor u saradnji sa predsednicima kordinacionih odbora opština, predsednicima teritorijalnih odbora i štrajkačkim odborom određuje mesto, vreme i teme konferencije za štampu. Poželjno je da konferencija bude uoči početka štrajka i da se svakodnevno održava u toku štrajka uz obaveštavanje o toku štrajka, pregovorima, broju škola koje su stupile u štrajk po gradovima, pritiscima koji se vrše na članove sindikata i glavne poverenike. Konferencije izbegavati ukoliko nema novosti za javnost i svakodnevno menjati lokaciju održavanja, tj. školu. Sve aktivnosti kordinirati na nivou Srbije u saradnji sa Štrajkačkim odborom i Pregovaračkim timom.

4. Odbor se nalazi u neprekidnom zasedanju i na raspolaganju je svakom članu sindikata. Članovi odbora obilaze povereništva i sudeluju u rešavaju nastalih problema, obaveštavaju o toku pregovora, kontaktiraju članove štrajkačkog odbora, analiziraju i procenjuju situaciju, informišu štrajkački odbor o problemima ma terenu.

5. U zavisnosti od potreba poželjno je da Predsednik školske uprave kontaktira predstavnike lokalnih uprava i školskih vlasti na teritoriji školske uprave i objasni im sindikalne zahteve. Kasnije kontakte treba inicirati samo u slučajevima određenih pritisaka na članove Sindikata i štrajkače.

6. Predsednik Školske uprave po potrebi učestvuje u radu odbora poverenika i sudeluje u boljoj organizaciji i vođenju štrajka i informiše članstvo o toku pregovora.

7. Ukoliko se postigne dogovor Predsednik školske uprave obaveštava o prestanku štrajka, rezultatima i momentu početka nastavnog procesa, a na prvoj sednici na nivou Odbora dostavlja informacije o realizaciju štrajka.

8. Nakon analize realizacije štrajka u roku od dve do tri nedelje od završetka štrajka obaveštava GO GSPRS «Nezavisnost» o organizaciji i vođenju štrajka i u skladu sa Statutom Sindikata predlaže mere prema članovima i povereništvima u kojima štrajk nije realizovan prema odluci GO.

 

Funkcioneri GSPRS «Nezavisnost» koji nisu spremni da ovo sprovedu neophodno je da odmah neopozivo podnesu ostavku, a štrajkački odbor će do odluke GO ili izbora imenovati privremenog vršioca dužnosti. Jednostavno treba shvatit da svi moramo imati stav, a naš stav je: Štrajk nema alternativu, štrajk mora da uspe, jer sindikalni funkcioneri najviše rade onda kada štrajkuju.

 

 

GSPRS «Nezavisnost»

 

 

 

14.01. 2011.

I onako i ovako štrajka će biti svakako

Categories: Актуелно|

Још су стари Грци говорили да ће ићи боси ако не буду имали обућу, голи ако не буду имали одећу, али ако не буде учитеља неће бити државе.

Власт Републике Србије се оглушује, о социолошку теорему, одавно познату, јер како тумачити систематско осиромашење просвете у протеклих пар година.Таква ситуација свакако захтева синдикалне акције и темељне промене у оквиру репрезентативних синдиката.

 

Проблеми који ће настати садржаће се у ефекту тих акција. Држава ће употребити законске оквире како би ограничила домет синдикалних права. Када се томе придодају слабости синдиката проблем се усложњава. У синдикатима нема свести о јединству, а и организационе форме појединих нису јасне. Струковни (еснафски) синдикати морају да воде рачуна о рањивости саме чињенице што су упућени сaмо на своју струку, па им је поље могућег деловање сужено и ограничавајуће. Унија је савез више аутономних јединица са заједничким језгром. Чини ми се да унутар Уније СПРВ потпуно самостално делује што указује на слабости. Структурирањем сидиката и повезивањем у грански, повећава се поље деловања, полази се од неких заједничких премиса а повећава се и свест о јединству.

Власт синдикале акције доживљава као деструкцију. Путем медија се пропагира да легитимне синдикалне акције, као што је штрајк, блокирају напредак. Пошто ГСПРС „Независност“, 24. јануара први ступа у штрајк знамо да ће се десисти исто. Медији ће у јавност пропагирати идеологију нерада. Идеологија нерада се састоји у томе што власт нуди делимично решење проблема у образовању које за нас није прихватљиво. Наше одбијање тумачиће се као да нећемо да радимо, а ми само тражимо да се испоштују ранији договори и да се нађе системско решење за образовање.

При вођењу социјалног дијалога поједина ресорна Министарства не показују јасне надлежности, већ се оне преплићу. Из садашњег деловања појединих министарстава може се стећи утисак да међу њима постоји прикривен договор, о чему синдикати морају водити рачуна. Мора се инсистирати да се преговори воде са Министаством финансија и ресорним министром.

Власт злоупотребљава свој положај свађајући поједине буџетске категорије, преливањем новачних средстава, што је контраподуктивно за економију. Дају се једнократне помоћи, па се образовање пита, где се налазе та средства за изненадне потребе и како се она исплаћују. Синдикалне активности треба да буду усмерене ка дисциплиновању финансирања свих корисника буџета.

ГСПРС Независност сматра да чак ни ММФ није упознат са платама буџетских корисника и структуром исплате унутар буџета.Инфлацију подривају плате државних функционера које су и онако изнад просека. Синдикати треба да инсистирају да у преговорима са ММФ –ом учествују и њихови представници.

Сви синдикати би у име интереса образовања морали наћи заједничку платформу у циљу заустављања даљег осиромашења просвете.

Пошто је овакво повећење од 2% неприхватљиво, штрајка ће свакако бити.

 

 

 

 

Нада Јокић

 

 

 

 

31.12. 2010.

ДА БУДЕ ЗДРАВЉА

Categories: Актуелно|

ДА БУДЕ ЗДРАВЉА, СРЕЋЕ, ВЕСЕЉА, БЛАГОСТАЊА, ЉУБАВИ, ЗАДОВОЉСТВА,ПУНО УСПЕХА, И СВЕГА ШТО ВИ ПОЖЕЛИТЕ …У НОВОЈ 2011. ГОДИНИ

ЖЕЛИ ВАМ ГСПРС «НЕЗАВИСНОСТ»

Cestitka_2011

30.12. 2010.

СКУПШТИНИ ГРАДА БЕОГРАДА

Categories: Актуелно|

С обзиром на заказану седницу Скупштине града Београд 29.12.2010. године на којој ће се анализирати и донети Буџет за 2011. годину молим Вас да предвидите и средства за исплату јубиларних награда запослених у образовању са територије Београда.

Истовремено Вас подсећем да је признато право на исплату јубиларних награда у 2009. и 2010 години али исплата још увек није реализована.

С поштовањем,

Београд, 27.12.2010. год.
ГСПРС “Независност”
Територијални одбор Београд
Ружица Тодић Брдарић, председница

Go to Top