Насловна2021-12-13T17:10:59+01:00

ПРОТЕСТ ПРВИ САСТАНАК СА НОВОМ МИНИСТАРКОМ ПРОСВЕТЕ СРЕЋАН ПРАЗНИК РАДА СТОП НАСИЉУ НАД ПРОСВЕТНИМ РАДНИЦИМА Протест - СТОП насиљу над просветним радницима [Н1] МОЋ ИЛИ НЕМОЋ ПРОСВЕТАРА ПРОТЕСТ ЈАВНОГ СЕКТОРА: ЗА ВЕЋЕ ПЛАТЕ И ДОСТОЈАНСТВО ПРОФЕСИЈЕ Пресуда која је узнемирила синдикалну и стручну јавност: Врховни суд – врхунска неправда
27.10. 2010.

ОПШТА МАТУРА КАО ЗАМЕНА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ НА ФАКУЛТЕТА

Categories: Актуелно|

Ученици који следеће године упишу гимназију требало би да похађају наставу по реформисаном концепту образовања. У основи ове реформе су непостојање класичних смерова, пакети изборних предмета и на крају општа матура која би замењивала пријемни испит на факултетима. Док у Министарству просвете сматрају да је годину дана довољно за припрему и примену новог система, представници гимназија и Националног просветног савета нису толико оптимистични.

Популаризација гимназија је важна јер повећава број ђака који ће наставити школовање

Завод за унапређење образовања и васпитања добио је од Министарства задатак да направи нацрт новог плана. Када завод изради план, доставља га Министарству просвете, које га потом шаље Националном просветном савету који о њему одлучује.

Комисија још ради на писању плана. Имамо рок до 1. јануара да све завршимо, да би после ишао даље у процедуру. Као основу користимо претходни рад комисије и овај ће сигурно да личи на њега – каже Иван Перић из Завода за унапређење образовања и васпитања.

Према претходном нацрту плана, прва година би била иста за све ученике, у другој години ученици би имали два изборна предмета, а у трећој четири и на завршној години чак осам изборних предмета.

 Ученици би на овај начин имали прилику да размисле да ли им боље леже друштвене или природне науке. Највећа новина предвиђена је у трећем разреду када би ученици имали пакете изборних предмета који би, због већег броја часова из одређених предмета, вукли ка одређеним факултетима – рекао је недавно помоћник министра просвете Богољуб Лазаревић.

Иако је иницијатива за овакву реформу школства потекла од Заједнице гимназија, они сматрају да је немогуће све организовати и испланирати за мање од годину дана. То не би требало да буде реформа, него један континуитет, еволуција. И потребно је да се сложе сви учесници, а на конференцији на којој је учествовало више од 80 гимназија општи је став да треба радити спорије – каже председник Форума гимназија Миодраг Сокић.

У Министарству сматрају да је важно да ученици који су основну школу завршили по реформисаном систему упишу следеће године и гимназију која је реформисана. Последња реформа изведена је 1990. године, па они који се противе увођењу промена на пречац сматрају да би резултат могао да буде погубан.

– Потребно је дефинисати компетенције које деца треба да добију на крају школовања, шта је обавезно, а шта пожељно да знају, програм како ће се све то спроводити. Онда долази и писање нових уџбеника – каже председница Националног просветног савета (НПС) Десанка Радуновић.

Циљ запослених у гимназијама, као и Министарства просвете, јесте да се повећа број осмака који ће уписати ову школу. Тренутно у гимназије иде око 20 одсто средњошколаца, што је готово дупло мање од просека у појединим земљама окружења. Популаризација гимназија је важна јер она аутоматски повећава број ђака који ће наставити школовање.

ГОРИЦА АВАЛИЋ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.10. 2010.

У СУСРЕТ ПРЕГОВОРИМА

Categories: Актуелно|

Иако је министар Жарко Обрадовић обећао, на VII конгресу ГСПРС Независност, да ће преговори о Протоколу почети на време, јасно је да од тога нема ништа и да се уобичајена тактика одуговлачења од стране Владе наставља, што се може благо назвати дезавуисањем социјалног дијалога, његово свођење на консултације или боље речено насиљем над социјалним дијалогом.

Као специфичан облик притиска је пуштање, у тајности рађеног, Правилника о норми непосредног рада наставника, којим се најављује, невешто прикривено, повећање норме и бесмислено оптерећење наставника. Готово сигурно ће у току преговора изронити предлог, две деценије исчекиваног Правилника о цени услуга у образовању, који ће, сасвим сигурно, имати за циљ ојачање преговарачке позиције Владе.

Дакле, ништа ново, препознатљива неозбиљност од стране представника власти.

            Што се тиче синдиката, већина се огласила са захтевима: ГСПРС Независност са везивањем за минималну зараду и корекцију додатка за одељенско старешинство а неки други са корекцијом коефицијената и додатака…

Руководству ГСПРС „Независност“ није разумљиво залагање, неких  синдиката, за повећање додатака за директоре везане за број одељења (постојање школа до дванаест одељења, у будућности, је под знаком питања). Додатак за директоре можда има смисла везати за обрачунско одељење, јер ће, у трци за увећаним додатком, исфабриковати број одељења и поништити ефекте рационализације, или за најављивани број ученика. Нико не спори да међу директорима има оних који часно и коректно обављају своју делатност, имајући при томе коректну сарадњу са синдикатима, но сигурно је да синдикату није циљ и место у заштити њихових интереса. Минитарство, локална самоуправа, школски одбори, партијске структуре су више него довољна заштита директора, док је носиоцима дневника једини ослонац синдикат. Крајње коректан је став да директори и запослени у образовању имају једнак проценат увећања зараде. Једино захтев, ГСПРС „Независност“ за повећање додатка за одељенско старешинство има смисла, јер је реч о категорији запослених чији је обим посла, нелогичним члановима Закона, значајно повећан. Но разлике у захтевима нису тако велике да синдикати не би могли изаћи са јединственим ставом пред Владу.

Читаву деценију просветни синдикати важе за најорганизованије и најјаче. Способност лидера, различитих организација да интересе чланства и целокупне просвете, поставе испред парцијалних, учинила је претходне преговоре успешним. Само на успеху у остваривању захтева синдикати могу, својом вештином, градити даљи развој јер они који мисле да је то могуће на неуспеху (окривљујући друге) морају знати да је то кратког даха.

Сада, када су нам синдикати правосуђа дали домаћи задатак у очувању достојанства професије, неопходан је јединствен и толерантан приступ. ГСПРС „Независност“ сматра да ће, с обзиром на искуство и знање преговарача, сви синдикати учинити  напор, да оваквим приступом ојачају преговарачку позицију. Чланови ГСПРС „Независност“ и чланови других синдиката као и целокупна просвета, је ту да подржимо упуства јединственог преговарачког тима, у циљу потписивања што повољнијег Протокола.

 

Чланови свих просветних синдиката уједините се!!!

 

Славко Дерењ

 

15.10. 2010.

ЗАХТЕВ ЗА КОРИГОВАЊЕ КОЕФИЦИЈЕНАТА УПУЋЕН МИНИСТРУ ПРОСВЕТЕ

Categories: Актуелно|

Подсећамо Вас, да је тренутак замрзавања зарада у јавном сектору онемогућио приближавање зарада просветних радника зарадама осталих буџетских корисника. Претходни однос најниже и највише плате је био 2,94, а циљ је у следећем кориговању био да се достигне однос 3. Поштовањем минималне цене рада тај однос је нарушен и тренутно је 2,43. Имајући у виду да су носиоци делатности у образовању, колеге, запослени са седмим степеном, тј. са факултетом, пожељно је да се бар задржи претходни однос, ако не и повећа на 1:3. Ово треба нарочито имати у виду обзиром да се код других корисника средстава буџета Републике Србије тај однос креће и до 1:9  (правосуђе), а предлаже се смањење на 1:5,5. 

Будући да су у току преговори о минималној цени рада, урађена је анализа најнижих и највиших зарада у основним и средњим школама, према ценама радног сата, које су у оптицају.             

  Логично је да држава прва, примером, испоштује минималну зараду те да одржи распон зарада (најмањи у образовању). Овде треба нагласити да су у нашим зарадама и топли оброк и регрес, што није случај у приватном сектору од кога се захтева поштовање минималне цене рада.              

Поред ранијих договора око потписивања Протокола за 2011. годину и враћање одузетог права на исплате јубиларних  и новогодишњих награда, што је предуслов за почетак преговора. Такође тражимо повећање додатка за разредно старешинство на 6%, јер се нелогичним члановима закона њихов посао вишеструко повећао, истовремено их остављајући без неких педагошких инструмената деловања.              

 Наша бројност не може и несме бити образложење  за мање зараде у  односу  на друге државне службе. Позивање на сопствене изворе, сматрамо демагогијом јер увођење такси, надокнада, партиципација грађанима је пре свега ствар политичке одлуке. Једина смо делатност којој није дозвољено да, значајне, ефекте рационализације претвори у побољшање материјалног положаја запослених.      

Стручна спрема / Коефицијенти/   Плата  садашњи /  Минимална цена/    Коефицијенти према/   Однос најниже и највише/ Однос најниже и највише плате

                             садашња уредба /   коефицијенти /     рада (90 динара)/    реализацији сада/             плате према уредби/           према реализацији сада/

Проф. VII степен           17.32                   38.500,00                38.500,00                           17,32                                    2.93                                        2.43

Наст. VI степен             14.88                    33.070,00                33.070,00                          14.88                                    2.52                                         2.08

Учитељ IV степен        13.65                     30.340,00               30.340,00                           13.65                                   2.31                                         1.91

Портир, чувар II ст.      6.30                      14.000,00               15.840,00                            7,13                                     1.06                                         1.00

Физички радник          5.90                      13.109,00               15.480,00                            7,13                                      1,00                                        1,00

1,00 ЦЕНА РАДА 2222.50МИМИМАЛНА ЗАРАДА: 22 дана * 8 = 176сати * 90дин = 15.840,00               

Из приложеног и аргументованог захтева се види да не тражимо никакав приливегован положај просвете, већ њено достојанствено место у друштву. За исти положај се заложио и министар Жарко Обрадовић на VII Конгресу ГСПРС „Независност“ сложивши се са констатацијом да се квалитет једне државе мери њеним односом према образовању, те очекујемо подршку од Владе и целокупне јавности.

У Београду, 15.10.2010.                                      За ГСПРС «Независност»                                                                             

                                                     Проф. др Томислав Живановић, председник

15.10. 2010.

НАСТАВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА У ЈОШ ПЕТ ЗЕМАЉА ШИРОМ СВЕТА

Categories: Актуелно|

Уз подршку Министарства за дијаспору, настава српског језика први пут ће бити организована у Кувајту, Чешкој, Кини, Ирској и Аргентини, саопштило је данас то м У току је отварање нових одељења у земљама где настава већ постоји – Канади и Француској, а очекује се и оснивање одељења у Сан Дијегу, Сан Маркосу и Чикагу. Министар за дијаспору Срђан Срећковић казао је да је за ову школску годину министарство обезбедило више од 8.000 примерака уџбеника српског језика за децу у дијаспори, како би им олакшало учење матерњег језика.

Уџбеници су послати у укупно 24 државе широм света и намењени су првенствено деци која уче и усавршавају знање српског језика у импровизованим одељењима уз помоћ црквено-школских општина Српске православне цркве у Европи, Канади и Америци, додао је Срећковић.

„Један од приоритетних циљева Министарства за дијаспору је очување српског језика и ћириличног писма, па у том циљу оно подржава све облике институционалног и ванинституционалног учења српског језика, од допунских школа под окриљем Владе Србије и држава домаћина, до приватних школа и учења у организацији црквено школских општина“, истакао је Срећковић.

Он је недавно је са директором Завода за уџбенике и наставна средства Милољубом Албијанићем потписао Уговор о заједничком финансирању комплета одабраних уџбеника – буквара, читанки и граматика српског језика за децу у дијаспори, подсећа се у саопштењу.

 

Тањуг | 10. 10. 2010.

 

15.10. 2010.

У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА 6000 ПОНАВЉАЧА

Categories: Актуелно|

Разред чешће понављају дечаци, код куће готово да и не уче, а за слабе оцене криве Понављање у средњој школи чешћа је појава него у основној. Међу популацијом неуспешних ђака више је дечака него девојчица, кризни  период је у петом и шестом разреду, а међу њима је и много даровите деце. Највише поноваца има у машинској и струци обраде метала, а најмање у природно-математичкој струци. Они углавном долазе из сиромашних породица у којима је више од троје деце, а за неуспех криве пре свега – себе.

Ово су резултати најновијег истраживања, првог после 30 година међу овом популацијом ученика у нашој средини, које је недавно представљено кроз књигу „Неуспех у школској клупи” мр Душице Малинић из Института за педагошка истраживања.

– Иако подаци за период 1997–2006. годину показују да број поноваца у Србији опада, не треба заборавити да је за мање од једне деценије број ученика у основним школама смањен за више од 120.000, тако да се може рећи да број понављача ипак расте. Најмање поноваца било је школске 1998/99. године – 2.094, као последица препоруке Министарства просвете због ратних дешавања, а већ идуће године их је било четири пута више (8.531) – каже Душица Малинић.

У средњим школама, од 6.000 поноваца у школској 2004/05. години, највише их је било у машинској и електротехничкој струци, а најмање у природно-математичкој (осам).

По речима истраживача, у школи има више неуспешних ђака него што то статистика показује, јер – по мишљењу наше саговорнице – није неуспешно оно дете које има јединицу, већ оно које не искористи сопствени потенцијал.

Истраживање је обухватило поновце као и ђаке који нису никада понављали разред из 35 основних школа са подручја Београда. Утврђено је да поновци имају образованије очеве него мајке (које су углавном завршиле основну, а очеви средњу школу) и да очекивања родитеља битно утичу на ученикова постигнућа. Такође је утврђено да то да ли је породица потпуна или не, не утиче на успех у школи (у случају развода живот с мајком има позитивније ефекте на успех ученика него живот с оцем), али да зато утиче број деце у породици. Поновци су у овом истраживању најчешће долазили из породица у којима има троје и више деце, а занимљиво је и да је међу слабим ученицима највише другорођене деце (41,9 одсто).

Ученици су рекли да им највећи проблем у школи представља то што споро уче (69,9 одсто), да се тешко концентришу на учење (63,4 одсто), да не умеју да уче (тј. уче напамет) и да не поседују предзнања из већине предмета. А на питање шта би им помогло да боље уче, поновци су одговарали да би желели да им наставник више помаже на часу (89,2 одсто) а родитељи код куће (62,9 одсто) и да би им помогло да имају више поверења у себе (85,5 одсто). Занимљиво је да су и једни и други ученици рекли да би им помогло и да имају више времена код куће да уче (око 65 одсто).

– Овај последњи налаз је контрадикторан са одговорима колико у просеку у току дана посвете времена учењу и домаћим задацима код куће. Већина поноваца највише један сат дневно проведе у извршавању школских обавеза (46,8 одсто), а није занемарљив број ни оних који код куће уопште не уче или уче пола сата дневно (14 одсто) – указује саговорница, додајући да ђаци који нису понављали најчешће уче два сата дневно (39,2 одсто).

Када добију слабу оцену, поновци кажу да је то зато што нису знали одговор на питање које је наставник поставио, а већина се плаши оцењивања и страхује како ће наставник да реагује на одговор. Такође, највећи број њих сматра да на понављање разреда у великој мери утиче то колико је ученик дисциплинован на часу, чак и више него незнање, а одговорност за неуспех приписују себи, а не другима.

Др Славица Максић из истог Института указује да школски успех јесте битна одредница у животу. „Сетите се само како сте се осећали када нисте добили прву пчелицу или када сте пали испит. Успех битно утиче на веру у себе, на то колико ћемо бити храбри да ризикујемо, утиче на професионални успех, на односе које градимо с другим људима, на читав живот”, сматра др Максић.

Иако је стереотип да се иза синтагме „неуспешан ученик” обично крије ђак који је лењ, немотивисан, бунтовник, истраживања ипак показују да се ова категорија често крије и међу најкреативнијом децом и да су, на пример, свако пето дете које је било у категорији са највишим способностима наставници оценили „проблематичним”.

– Последњи догађаји намећу питање колико је на улицама Београда било оних који су припадали овој групи деце, занемарене у породичној и школској средини, а тако жељне да буду препознати, вредновани и прихваћени – пита др Нада Половина, иначе рецензент ове књиге.

Признајући да школа јесте кривац за неуспех деце иако су у истраживању ученици себе видели као узрок, Катарина Пинтар, педагог у Основној школи „14. октобар” у Баричу каже да је највећи проблем са којим се сусреће у пракси то што нема довољно литературе на ову тему, па наставници не знају како да се понашају у одређеним ситуацијама – како препознати знаке да нешто није у реду, колико дуго може да се толерише период у коме ранији одликаш одједном почне да ређа лоше оцене, шта предузети да се неуспех превазиђе…

А на питање да ли ће актуелна реформа да повећа или смањи број неуспешних, Душица Малинић одговара да је понављање разреда феномен који је преживео све реформе, који постоји у свим школским системима и да је кључ у промени начина комуникације између ученика и наставника.

 

Сандра Гуцијан

 

 

15.10. 2010.

ОКО 80 ПОСТО РОМА У СРБИЈИ ФУНКЦИОНАЛНО НЕПИСМЕНО

Categories: Актуелно|

Око 80 одсто ромске популације у Србији функционално је неписмено, осам одсто је завршило средњу школу, а само 0,3 одсто укључено је на више и високо образовање, речено је данас на округлом столу посвећеном образовању Рома у Скупштини Војводине. Говорници су оценили да је због наведених података веома значајан пројекат „Једнаке шансе“ који се тиче укључивања Рома у образовање, као и пројекат Покрајинског секретаријата за образовање за стипендирање и рад са менторима за 350 ромских средњошколаца. 

Пројекат „Једнаке шансе у средњошколском образовању“ бави се развојем и применом модела успешне инклузије Рома у средњошколско образовање и живот заједнице, затим смањењем дискриминације и повећањем доступности квалитетног средњошколског образовања.

Пројекат се реализује у седам средњестручних и 10 основних школа у Нишу, Крагујевцу и у Новом Саду, а кроз њега наставници се едукују за стицање вештина за спровођење инклузивног програма у настави, као и за рад са ученицима и њиховим родитељима.

Пројекат „Једнаке шансе у средњошколском образовању“ подржавају Фонд за отворено друштво Србије и Дечија фондација Песталоци из Швајцарске.

 

Бета | 14. 10. 2010.

15.10. 2010.

У СРБИЈИ 1,3 МИЛИОНА НЕПИСМЕНИХ

Categories: Актуелно|

Међународни дан писмености обележава се сутра, а подаци говоре да број неписмених људи на планети није занемарљив, има их више од 862 милиона, док је у Србији око 1,35 милиона становника «без дана школе», или са неколико разреда осмолетке. Организација УН за образовање, науку и културу (УНЕСКО) прогласила је 8. септембар за Међународни дан писмености 1967. године, са циљем да се истакне важност читања и писмености у животу појединца и друштва у целини.

Генерална скупштина УН је прогласила 10 година писмености за период 2003-2012, а према подацима УНЕСКО-а и других међународних организација, попут Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД), од укупнг броја неписмених у свету две трећине су жене, а 113 милиона деце.

Подаци УНЕСКО-а из 2006. године говоре да 75 одсто неписмених становника живи у подсахарским земљама, где женска деца уопште не иду у школу, а следе југозападна и источна Азија и арапске земље.

Према подацима ОЕЦД-а, у развијеним земљама највећи број становника има средњу школску спрему (од 47 одсто у САД, до 61 одсто у Аустрији).

Образовање, односно пуна писменост одраслог становништва, и данас је у развијеним земљама једна од основних тема, јер глобализација светске економије захтева писмене раднике, односно преовлађујући је број радних места који траже добро обучену и образовану радну снагу.

У Србији је међу образованим становништвом највише оних са средњом школом, док је са високим образовањем свега 6,5 одсто грађана. Последње ПИСА истраживање показало је да су наши ученици на зачељу листе, јер показују само енциклопедијско и нефункционално знање.

До половине прошлог века концепт писмености подразумевао је елементарну аналфабетско-језичку и математичку оријентацију, а то значи основно савладавање вештина читања и писања.

Од 1964. развија се нови приступ, односно функционално описмењавање и писменост, а основу оваквог концепта чини однос између писмености и привредног развоја.

Према дефиницији Пројекта међународне писмености одраслих (ИАЛС) писменост се данас дефинисе као: прозна писменост (разумевање и коришћење информација добијених из текстова), документациона писменост (информације које се налазе у разлицитим формуларима) и квантитативна писменост (разумевање, на пример, извештаја о стању на рачуну у банци, одређивање пореза, камата и др.).

У најновијем истраживању Пројекта ИАЛС-а обухваћено је шест земаља ОЕЦД-а: САД, Канада, Немачка,Холандија,Шведска и Швајцарска.

Установљено је, на пример, да највиши ниво писмености имају Швајцарци – 35 одсто, а да за њима следе Американци са 20 одсто. По обухваћености становништва образовањем после обавезног школовања, на првом месту су САД и Јапан са 96 одсто, а следе Швајцарска са 82 одсто и Аустрија са 79 одсто.

 

Тањуг | 07. 09. 2010.

15.10. 2010.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ ДАНА УЧИТЕЉА

Categories: Актуелно|

У Сарајеву је 05. и 06. октобра одржана конференција „Значај социјалног дијалога у сектору образовања у БиХ“. Конференција је првог дана била у Парламенту БиХ. Присутни су били министри или помоћници министара просвете кантона и Министар просвете Републике Српске. Симболика ове конференције поред теме је било место и датум одржавања. Организатори конференције су били синдикати БиХ, а покровитељ Норвешки синдикат образовања.

Покушало се указати на стварни значај социјалног дијалога у БиХ и региону кроз следеће теме:

1.      Реформска питања у сектору образовања БиХ: циљеви и достигнућа,

2.      Потребе за квалитетним социјалним дијалогом за успешну реформу у сектору образовања

3.      Тешкоће у имплементацији реформе образовања у БиХ: са посебним освртом на подручје републике Српске и Кантона Сарајево

4.      Тренутне активности на унапређењу социјалног дијалога у сектору образовања у Норвешкој и Словенији

5.      Социјални дијалог у БиХ

6.      Проблеми послодаваца у пилот школама: предлози за ефикаснији и бољи социјални дијалог

7.      Социјални дијалог у сектору образовања у БиХ: промоција и дефинисање даљих активности

8.      Резултати истраживања обављеног у пилот школама „Социјални дијалог и ефикасност рада синдиката“

Све је имало за циљ да се учесници Конференције упознају са проблемима на које наилазе синдикати у овом региону, као и да се измене искуства са земљама ЕУ. Крајњи циљ је унапређење социјалног дијалога у региону који је тек на нивоу предфазе социјалног дијалога како га схватају послодавци оличени у владама и министарствима просвете.

Имплементација механизама социјалног дијалога мора да обухвати поред преговора и укључивање грађана организованих у удружења родитеља или невладин сектор, а партнерство је пожељно да буде добровољно. Уколико у преговорима не постоји принцип добровољности онда је неопходно применити методе принуде који стоје на располагању синдикатима.

Проблеми су: нефункционисање Социоекономских савета (за које се држава сети да постоје само у периоду активности за изборе), јавна власт само консултује социоекономски савет, не постоји дијалог, одсуство механизма за контролу и имплементацију договора, не постојање стварне партиципације радника у управљању (само прва фаза), покривање законске форме коју тражи ЕУ, не постоје нормативни оквири, нема правог социјалног дијалога ни на једном нивоу.

 

На крају једном речју треба да заживи социјални дијалог у свим земљама Балкана, јер без њега нема економског напретка.

4.10. 2010.

СЕДМИ КОНГРЕС ГРАНСКОГ СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ „НЕЗАВИСНОСТ“

Categories: Актуелно|

VII_Kongres.02_10_2010У суботу, 02.10.2010., одржан је VII Конгрес ГСПРС «Независност». Конгресу је поред делегата присуствовао и велики број гостију из земље и иностранства. Међу њима су били: Министар просвете Владе Републике Србије Проф. др Жарко Обрадовић, помоћник министра мр Зоран Костић, Председник ГО УГС «Независност» Бранислав Чанак, Секретар ГО УГС «Незавинсост» Славољуб Луковић, Потпредседник УГС «Независност» Зоран Стоиљковић, представници гранских синдиката УГС «Независност», Потпредседник Синдиката просвјете Црне Горе Предраг Ражнатовић, представници ССООиО БиХ Саудин Сивро, Илија Џојић и Екрем Караузовић, представник СОС-а Михаило Петровић.

Након уводне речи председника ГСПРС «Независност», проф. др Томислава Живановића, делегатима су се обратили и неки од гостију. Министар просвете РС је нагласио да, иако постоје неслагања у вези појединих питања, са представницима ГСПРС «Независност» има изузетно добру сарадњу и да се нада да ће тако бити и у будуће. Председник УГС «Независност» Бранислав Чанак је поздравио присутне кратко се осврнувши на историјат ГСПРС «Независност» од оснивања до данас и пожелео успешан рад Конгреса.

У наставку су усвојени извештаји о раду, конгресна документа, и извршена је верификација чланова органа ГСПРС «Независност».

 

Чланови ГО ГСПРС «Независност»:

1. ЖИВАНОВИЋ ТОМИСЛАВ, ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ, БЕОГРАД

2. ЈОЛИЋ ВЕРИЦА, ПУ „БОШКО БУХА“, БЕОГРАД

3. МАЧАР МИРО, СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР, БЕОГРАД

4. МИХАИЛОВИЋ МИРЈАНА, МШ „КОСТА МАНОЈЛОВИЋ“, БЕОГРАД

5.САИЧИЋ МИОМИРКА, ОШ „МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС»“ БЕОГРАД

6. ТОДИЋ БРДАРИЋ РУЖИЦА, ЕТШ „СТАРИ ГРАД»“ БЕОГРАД

7. БЕГАНОВИЋ БЕЛКИС, ОШ „ДУШАН ТОМАШЕВИЋ ЋИРКО“ В. ЖУПА

8. ВУКСАНОВИЋ МИЛОВАН, ПОЉ.ШК. СА ДУ ПОЖЕГА

9. ВУЧЕТИЋ МИЛЕНА, ОШ  „КАДИЊАЧА“ ЛОЗНИЦА

10. ВУЧКОВИЋ МИЛАНКО, СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

11. ГАГОВИЋ МОМИР, ОШ  „ИВО АНДРИЋ“ РАДИНАЦ

12. ЂОМЛИЈА ДРАГИША, ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЈАГОДИНА

13. МАРИЋ ЈАСМИНКА, ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ СМЕДЕРЕВО

14. МЕЦИНОВИЋ ФАДИЛ, ОШ  „РИФАТ БУРЏЕВИЋ ТРШО“ ТУТИН

15. МИХАИЛОВИЋ МИЛАН, ОШ  „МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ“ КОЦЕЉЕВА

16. ПАВЛОВИЋ ДРАГАН, СШ  „СВЕТИ САВА“ ЛОЗНИЦА

17. ПАУЉЕВИЋ СМИЉКА,  ГИМНАЗИЈА ПАРАЋИН

18. ПЕШИЋ АЛЕКСАНДАР, ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЋУПРИЈА

19. ПОКИМИЦА ЗОРАН, ОШ  „РАШКА“ РАШКА

20. РАДОВАНОВИЋ ДРАГОСЛАВ, ПУ  „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ СМЕД. ПАЛАНАКА

21. СЛОВИЋ СРЂАН, ДОМ УЧЕНИКА СШ КРАЉЕВО

22. СОВТИЋ ИВАН, ТЕХНИЧКА ШКОЛА СМЕДЕРЕВО

23.СТОЈКОВИЋ МИРОСЛАВ, ТТПШ  „ДЕСПОТ ЂУРАЂ“ СМЕДЕРЕВО

24.ТЕШИЋ СРЕТЕН, ОШ  „МИКА МИТРОВИЋ“ БОГАТИЋ

25. ЧАБАРКАПА СТАНИША, ПУ  „БАМБИ“ ЛОЗНИЦА

26. ВУЈАНИЋ ДРАГАНА, ЕТШ  „МИЈА СТАНИМИРОВИЋ“ НИШ

27. ЂОРЂЕВИЋ НЕБОЈША, ОШ „Р. КОВАЧЕВИЋ МАКСИМ“ ЛЕБАНЕ

28. ЈОВАНОВИЋ ЉИЉАНА, ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКА ШКОЛА ВРАЊЕ

29. ЛАЗАРЕВИЋ СУЗАНА, ПУ  „НАША РАДОСТ“ БУЈАНОВАЦ

30. МИЛУТИНОВИЋ НИНА, ОШ  „ДУБРАВА“  КЊАЖЕВАЦ

31. ПАВЛОВИЋ НИКИЦА, ОШ „8. СЕПТЕМБАР“ ПИРОТ

32. ПЕТРОВИЋ АНГЕЛ, ОШ „СВЕТИ САВА“ ПИРОТ

33. ПЛАВШИЋ СТАНКО, ТШ НЕГОТИН

34. СТЕВАНОВИЋ СРЂАН, УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

35. ВУКАС ЗОРКА, ОШ „22. ЈУЛИ“ КРЧЕДИН

36.  ДЕРЕЊ СЛАВКО, СТШ „НИКОЛА ТЕСЛА“ СР. МИТРОВИЦА

37. ЈОКИЋ НАДА, ОШ  „ИВО ЛОЛА РИБАР“ НОВИ САД

38. КОСАНОВИЋ  МИЛАН, ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“ БАЧКА ТОПОЛА

39. ЛАКИЋИН ДИВНА, ПУ  „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ ПАНЧЕВО

 

Након завршеног Конгреса, одржана је Конститутивна седница ГО ГСПРС «Независност». За  председника ГО ГСПРС «Независност» изабран је проф. др Томислав Живановић.

За потредседнике ГО ГСПРС «Независност» изабрани су:

1.                             Ангел Петровић

2.                             Срђан Словић

3.                             Славко Дерењ

За чланове Председништва ГО ГСПРС «Независност» изабрани су:

1.     Томислав Живановић

2.     Ружица Тодић Брадарић

3.     Ангел Петровић

4.     Срђан Словић

5.     Славко Дерењ

6.     Сретен Тешић

7.     Драгиша Ђомлија

8.     Милован Вуксановић

9.     Небојша Ђорђевић

 

 

 

Београд, 04.10.2010. год                                   ГСПРС «Независност»

22.09. 2010.

ПРИПРЕМЕ ЗА НАСТАВАК РЕФОРМЕ ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ

Categories: Актуелно|

У циљу наставка реформи образовања Министарство просвете ће организовати више семинара, конференција и округлих столова у наредних неколико месеци. У плану је да се до нове године организују три округла стола под називом „Најновији трендови у развоју образовања“. Први је одржан 21. 09. 2010. године у Палати Србија под називом: „Образовање и обука 2010. до 2020: Утицај развоја ЕУ на креирање националне политике – искуства из две државе чланице ЕУ“. Округли сто је имао карактер међународне размене искустава са доносиоцима одлука и експертима. Скуп је отворила г-ђа Тинде Ковач – Церовић, државна секретарка и г-да Десанка Радуновић, председница националног просветног савета. Уводничари у тему су били: г-дин Антон Добарт, генерални директор, Аустријско Министарство за образовање, уметност и културу и г-ђа Лилиана Преотеаса, генерални директор, Румунско Министарство за образовање, истраживање, омладину и спорт. Округлом столу испред ГСПРС „Независност“ је присуствовао проф. др Томислав Живановић. Следећи округли столови су планирани за 16. 11. 2010. године чија ће тема бити: „Увођење стандарда образовања и стандардизација испита и њихов утицај на професионални развој наставника“, као и 14. 12. 2010. године чија ће тема бити: „Правичност и приступ образовању – статус qуо и тенденције у Европи“.

У оквиру теме образложена је примена Лисабонске стратегије у области образовања – искуство Аустрије. Приказана је шема садашњег образовања и стручних квалификација у Аустрији од предшколског до високог образовања. Циљ ЕУ и аустриског система образовања је да образовање омогући да ЕУ буде најконкурентнија и најдинамничнија светска економија утемељена на знању. Да би се то реализовало неопходни су: људски капитал, инфраструктура, унутрашње тржиште и структурни индикатори. Валоризација људских ресурса ће се остваривати кроз стваривање циљева путем запошљавања, иновација, истраживања и сл. Програм активности за остварење циљева образовања и стручног оспособљавања у Европи обухвата: Побољшање система квалитета образовања и стручног оспособљавања (који подразумева побољшање квалитета образовања за наставнике и тренере, развој вештина које су утемељене на знању, обезбеђење доступности информационих технологија, повећање броја уписаних на научне и техничке студије исл.), олакшање приступа образовању и стручном осопособљавању за све људе (што подразумева стварање окружења које доприноси учењу, радње које су неопходне да учење постаје атрактивно, подржавање активности грађанства у процесу кохезије у друштву итд.), отварање система образовања и стручног оспособљавања широј јавности (у том циљу врши се јачање повезаности са светом рада, истраживања и друштва, развој предузетничког духа, побољшање знања страних језика, повећање покретљивости и размена, јачање сарадње унутар Европе итд.)

            У циљу реализације програма чине се конкретне иницијативе које доприносе квалитету образовања које обухватају две целине: иницијатива радних група (дефинисање кључних компетенција, обука наставника, индикатор познавања језика, оквирна стратегија о мултијезичности, обезбеђење квалитета у високом образовању и европски оквир квалификација), Грађанство (акциони програм Заједница за унапређење активног европског грађанства, Програм „Грађанство за Европу“ 2007-2013., ЦОМ (2005) 116).

            Најважнији су индикатори који показују напредак у остварењу Лисабонске стратегије до 2010. године. Они се могу збирно приказати: просечна стопа особа које не прекидају школовање у ЕУ није већа од 10%, дошло је до повећања броја студената који дипломирају на математици, природним наукама и технологији за 15% уз смањење родне неравнотеже, најмање 85% грађана ЕУ старости до 22 године има завршено средње образовање, дошло је до смањења удела деце до 15 година који имају лоше резултате у функционалној писмености за 20% у односу на 2000. годину, повећан је број грађана укључених у процес учења у току живота старости од 25-64 године на 12,5%, повећана су улагања у образовање итд. Да би се стратегија реализовала неопходни су пеиодичне анализе извештаја и предузимање конкретних корака у циљу остварења постављених задатака. Анализа указује да предузете мере нису довољне за постојеће изазове и њихова тренутна брзина неће омогућити ЕУ да оствари све постављене циљеве и постане конкурентна на светском тржишту, те су и даље све лампице за упозорење упаљене. Најчешће навођени разлози за недовољан напредак су: премало кохерентних стратегија за целоживотно образовање, неуједначен и низак ниво квалитета високог образовања, недовољно квалитетно и недовољно привлачно стручно образовање и обука, низак ниво покретљивости студената и наставника у ЕУ. У циљу кориговања и напретка у овом процесу неопходно је применити следеће инструменте: усредсредити реформе и улагање на кључне области ( дефинисати националну стратегију као функцију Лисабонске стратегије, користити све ресурсе, учинити занимања наставника интересантним), учинити да доживотно учење постане реалност (повећати обухват, усмерити напоре ка угроженим групама, применити опште принципе), успоставити ЕУ утемељену на образовању у перманентним обукама (изградити оквире квалификација за ЕУ, консолидовати европски образовни простор), поставити образовање и обуку на место које заслужују (подићи профил европског програма рада, спроводити процес на делотворан начин). Кључни елементи у овом процесу су: информисање циљано и опште, кординација експерата и лица која креирају политику и доносе одлуке, усклађеност са запошљавањем, социјалном политиком, истраживањима и сл., евалуација и инструменти.

            На бази напред наведеног је креиран стратешки оквир до 2020. године који има за циљ да: учини доживотно учење бољим, покретљивим и реалним, побољша квалитет и ефикасност, унапреди равноправност и повећа активност грађанства, унапреди иновативност и креативност уз укључење предузетништва.

            На крају пожељно је поставити питање, а где смо то ми, када је образовање препознатљиво само по издвајању најнижег процента Бруто националног дохотка у Европи, када се непрекидно већ трећу годину за редом обезвређује рад просветних радника, када Влада нема стратегију ни економског развоја па тим ни стратегију образовања у Србији, када се број деце непрекидно смањује, а просечна старост запослених у образовању непрекидно повећава, када се не реализују обавезни семинари за стручно образовање и усавршавање запослених у образовању….. где је крај у набрајању? Потребно је поставити питање Влади Републике Србије, зар у Европску Унију треба да уђемо „слепи код очију“. Планови не успевају због недостатка циљева! Када не знате у коју луку пловите, нема ветра који је добар за вас, јер на путу за велико не треба се спотицати о ситне ствари.

 

Београд, 22. 09. 2010.                                                      ГСПРС „Независност“

                                                                     проф. др Томислав Живановић, председник

                                                                                   

Go to Top