Насловна2021-12-13T17:10:59+01:00

ПРОТЕСТ ПРВИ САСТАНАК СА НОВОМ МИНИСТАРКОМ ПРОСВЕТЕ СРЕЋАН ПРАЗНИК РАДА СТОП НАСИЉУ НАД ПРОСВЕТНИМ РАДНИЦИМА Протест - СТОП насиљу над просветним радницима [Н1] МОЋ ИЛИ НЕМОЋ ПРОСВЕТАРА ПРОТЕСТ ЈАВНОГ СЕКТОРА: ЗА ВЕЋЕ ПЛАТЕ И ДОСТОЈАНСТВО ПРОФЕСИЈЕ Пресуда која је узнемирила синдикалну и стручну јавност: Врховни суд – врхунска неправда
15.09. 2010.

У СУСРЕТ КОНГРЕСУ ГСПРС „НЕЗАВИСНОСТ“

Categories: Актуелно|

У Новом Саду су 11.09.2010. године одржани избори ПО Војводина.Чланови ПО Војводине су на својој Изборној скупштини констатовали да би ради стварања добре основе за рад у будућности било корисно да се чланови подсете Принципа и правила синдикалног организовања и деловања:

јединствена и кохерентна политика деловања оличеног у

јединственој платформи деловања, која је

јасно операционализована (да би се циљеви лакше реализовали), а то значи

да је платформа деловања прагмазична и усмерена или на побољшање животног стандарда радника или на очување стандарда на приближно истом нивоу (посебно у време кризе) и да је

платформа деловања утемељена, на јасно дефинисаним приоритетима од којих нема одступања, као и

секундарним циљевима око којих се може преговарати, а из тога произилази да је

 платформа или стратегија деловања заснована на конструктивном приступу, а све то наводи на закључак да је

платформа деловања усмерена на постизање резултата јер само на тај начин синдикат стиче своју друштвену препознатљивост али се и легитимише пред својим чланством (постизање практичних резултата је важно и због тога што се управо постигнутим синдикат потврђује као зрела организација и пред потенцијалним новим чланством, док насупрот томе синдикат који не постиже реултат има слабу легитимациону основу), међутим,

легитимитет синдиката зависи и од чланства, а посебно руководства које морају да сачувају «људи на месту» – чврсти, доследни, принципијелни и морални, те је због свега тога потребно

истовремено са радом на стварању квалитетне платформе деловања радити и на унутршњој структуралној и функционалној реконструкцији самог синдиката, те међусиндикалном повезивању, које је могуће

остварити једино под условом да се пође од сличности ( пре свега у погледу циљева) и додирних тачака, а не разлика, као и да се поставе јасни принципи и правила у том погледу.

 

Разлог на подсећање на ове изворне принципе и правила деловања треба да буде покушај да ГСПРС «Независност» допринесе демократизацији друштва у ком живимо.

Познато је да је демократија «најраспрострањенији мит», а у нашем друштву он се креће у правцу у којем формални параметри односе превагу према садржајним опредељењима. На сцени је квазипартиципација у којем нам је дозвољено да износимо конструктивна решења проблема, а надлежни ураде супротно. Проблем је здружености центара политичке и друштвене моћи.

Баш због тренутка у ком живимо непходно је да и УГС «Независност» схвати неопходност реформи у виљу очувања организације. У противном «најраспрострањенији мит» ће се претворити у «ускоинтережџијски мит».

 

 

                                                                                            ГСПРС «Независност»

                                                                                                 ПО Војводине

                                                                                          Нада Јокић, председница

14.09. 2010.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЧЛАНОВИМА ГСПРС „НЕЗАВИСНОСТ“

Categories: Актуелно|

Дана 09.09.2010. потписан је Уговор о сарадњи између Учитељског факултета и ГСПРС „Независност“, који се односи на дошколовавање васпитача у предшколским установама, у циљу стицања звања дипломираног васпитача у предшколским установама. Уговор предвиђа следеће обавезе потписника

Учитељски факултет је у обавези:
– да омогући члановима Синдиката упис на трећу годину студија у наведеном уписном року, а за школску 2010/11 годину, закључно са 30.09.2010. године;
– да за новоуписане студенте – чланове Синдиката, организује предавања и редовне консултације за диференцијалне испите током месеца октобра, а у складу са својом организацијом и распоредом
– да за новоуписане студенте – чланове Синдиката, организује полагање испита из предмета наведених претходним ставом током месеца новембра 2010. године
– да за кандидате уписане у овом предуписном року, утврђени износ школарине (60.000,00 динара), умањи за 20%, тако да су чланови Синдиката обавезни да на име трошкова школарине уплате износ од укупно 48.000,00 динара (чедрдесет осам хиљада динара) и то у четири рате: прва рата приликом уписа, друга рата у новембру 2010. године, трећа рата у јануару 2011. године, а четврта током априла 2011. година.

Синдикат је у обавези:
– да обавеже све уписане кандидате да уговорени износ школарине, за кандидате уписане у овом уписном року, уплате Факултету на жиро рачун бр. 840-1906666-26 у четири рате како је наведено претходним чланом Уговора
– да организује групу кандидата заинтересованих за дошколовавање по уписним условима од најмање 60 студената.

У Београду, 10.09.2010. године

2.09. 2010.

„СИНДИКАТИ ПОМЕРИЛИ ПРЕГОВОРЕ СА МРТВЕ ТАЧКЕ…“

Categories: Актуелно|

Непосредно после информације од 26.08.2010. године, да су запослени у образовању незадовољни како својим материјалним положајем тако и својим статусом, на иницијативу Министра просвете, Жарка Обрадовића, уприличен је састанак премијера Владе Републике Србије, Мирка Цветковића, министарке финансија, Дијане Драгутиновић и репрезентативних синдиката 02. 09.2010. године у згради Владе са почетком у 10 сати. Састанак је трајао два сата.

Премијер и министарка финансија су изнели детаље разговора и договора са ММФ-ом, и указали на могућности за повећањем плата буџетких корисника у току 2011. године.

Репрезентативни синдикати су указали на сву безизлазност и понижавајући положај запослених у образовању. Указано је да су плате у образовању према свим статистичким показатељима реално мање и то: за 16,5% према порасту цена на мало, за 11.6% према раст трошкова живота, 12,1% према потрошачкој корпи и 21% према повећању вредности евра.

Договорено је да се од сада прати реализована инфлација, а да се планира повећање плата у јануару, априлу и октобру. Повећање у јануару је на нивоу шестомесечне инфлације у другој половини 2010. године, априлско повећање ће пратити инфлацију за претходна три месеца увећано за половину пораста ГДП-иа, а повећање у октобру ће бити на нивоу инфлације од претходних шест месеци увећано за половину пораста ГДП-иа. То повећање би орјентационо укупно износило од 6-6,5% на годишњем нивоу.

Такође је договорено да се почне са преговорима и приступи потписивању Протокола за следећу годину, а пре усвајања Закона о Буџету, најкасније до средине новембра, чиме би се сви преговори и законски уоквирили.

Захтев ГСПРС „Независност“ је да саставни део Протокола за 2011. годину буде укидање члана који ограничава исплату Новогодишњих и Јубиларних награда, као и репрограм дуга по Протоколу за 2009. године. ГСПРС „Независност“ је указао и на друге проблеме у образовању, на оптерећеност образовања проблемима на које је у више наврата и раније указивао.

Министар просвете је нагласио да има све у виду, као и да је образовање у Србији оптерећено многобројним проблемима које је немогуће решити брзо и у кратком року, те ће почети са решавањем у сарадњи са репрезентативним синдикатима.

ГСПРС „Независност“, као репрезентативни синдикат ће се понашати одговорно првенствено према својим члановима и запосленим у образовању, а онда и према свим социјалним партнерима. У решавању осталих проблема образовног система ћемо као и до сада активно учествовати и доприносити да образовање у Србији постане препознатљиво у Европи и свету не само по најнижем издвајању за образовање у ГДП-иу (3.3%, а у ЕУ 6%) већ да има и друге знаке препознавања.

Драге колеге запослени у образовању, чланови ГСПРС „Независност“, схватите ово веома озбиљно и помозите нам у заједничкој борби за бољу нашу и вашу будућност.

 

Београд, 02.09. 2010.

ГСПРС „Независност“

Проф. др Томислав Живановић, председник

 

 

2.09. 2010.

САОПШТЕЊЕ ГСПРС „НЕЗАВИСНОСТ“ ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ВОЈВОДИНЕ

Categories: Актуелно|

Независност је дугогодишњи, препознатљиви борац за права запослених у просвети, али и значајно шире за целокупан свет рада и друштвену заједницу. Ту борбу карактерише јасно и прецизно дефинисање проблема и циљева, сарадња са осталим синдикатима и страјавање на захтевима уз уважавање послодавца. Радикално решавање проблема нам није страно, али га примењујемо тек по исцрпљивању преговарачких опција.

Указујемо да:

Закон о основама васпитања и образовања садржи чланове који су погубни за васпитање деце. Пратећи правилници нису донети а добар део постојећих је непримењив. Тражимо њихове измене!

Рационализација у просвети је, на жалост, неминовна због смањења броја деце, али је морају пратити поступност, правичност и осмишљеност. Тражимо учешће синдиката у креирању правца рационализације!

Материјални положај запослених у просвети је катастрофалан! Плате у просвети заостају за зарадама осталих буџетских корисника, иако је квалификациона структура највиша.Замрзавање је зауставило покушај приближавања!

Тражимо: Веће издвајање из БДП за просвету! Одмрзавање зарада и њихово поступно изједначавање са осталим корисницима буџета! Укидање забране исплате јубиларних награда и редовно измиривање осталих обавеза локалне самоуправе према просвети!

Као што се из приложеног види, не тражимо привилегован положај за образовање него његово достојанствено место у друштву, коме припадамо. Не желимо да манифестационо популаришемо нашу организацију и њене лидере, но ако се Влада оглуши о наше захтеве, у договору са осталим синдикатима, ступићемо у потпуну обуставу рада.

У међувремену Независност неће, попут неких других синдиката, бежати од малих тема већ ће решавати проблеме, којих у процесу рационализације има много. По томе је Независност препознатљива у Новом Саду и целој покрајини.

Очекујемо разумевање и подршку нашим захтевима од целокупне јавности.

 

 

 

 

 

Нови Сад, 02.09.2010.                                                                                      ГСПРС Независност

Покрајински Одбор Војводина

 

 

 

 

31.08. 2010.

НИЈАНСЕ КОЈЕ НАС ДЕЛЕ

Categories: Актуелно|

Грански синдикат просветних радника Србије „Независност“ сматра да јавност Републике Србије заслужује обавештење везано за штрајк у просвети који су најавили репрезентативни синдикати за 1. септембар 2010. године.

У сарадњи са осталим репрезентативним синдикатима ГСПРС „Независност“ је усвојио платформу у неколико тачака које се односе на повећање плата, промену Закона о буџету, адекватно решавање технолошких вишкова, потписивање Протокола до 15 новембра и репрогам дуга по потписаном Протоколу за 2009. годину

Уз уважавање репрезентативних синдиката који ступају у једнодневни штрајк, ГСПРС „Независност“ сматра да он неће бити плодотворан и сврсисходан јер је 1. септембар за ученике свечарског карактера. Синдикални рад је неодвојив од деце и њихових права.

Смартамо да у наредном периоду постоје реалне шансе за организовање генералног штрајка.

Влада Републике Србије мора схватити да просветни радници, чланови ГСПРС „Независност“, неће дозволити даљу маргинализацију свог положаја.

 

 

 

 

 

ГСПРС „Независност“

 

 

31.08. 2010.

ПОЗИВ ЗА НАСТАВАК ПРЕГОВОРА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Categories: Актуелно|

У договору са председником Владе Републике Србије, господином Мирком Цветковићем, а у складу са нашим претходним договором постигнутим на састанку који је одржан у Министарству просвете, у четвртак 26. августа 2010. године, позивам Вас да присуствујете састанку у Влади Републике Србије.

На састанку ће председник Владе Републике Србије информисати репрезентативне синдикате у просвети о економској политици Владе Републике Србије, стању Буџета, као и садржају разговора са Међународним монетарним фондом.

Састанак ће се одржати у четвртак, 2. септембра 2010. године, са почетком у 11 сати, у згради Владе Републике Србије, Немањина 11, сала на другом спрату.

 

На састанак је поред председника и представника репрезентативних синдиката у просвети, позвана и госпођа Диана Драгутиновић, ресорни министар за финансије.

 

Министар просвете

Проф. др Жарко Обрадовић

 

sastanak

 

 

26.08. 2010.

ТЕХНОЛОШКИ ВИШКОВИ И РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

Categories: Актуелно|

Због све присутнијих случајева непријављивања слободних радних места (на одређено или неодређено време) од стране појединих директора у већини школских управа, договорено је са Министром просвете, Жарком Обрадовићем, да се у вези рационализације организује посебан састанак, те молим све главне поверенике у школама да доставе написмено информације о неправилностима по питању како „технолошких вишкова“, „технолошких мањкова“, тако и по питању запослених за чијим је радом престала потреба, без обзира да ли је настала активностима директора школа или активностима начелника школске управе.

Стога се позивају сви чланови ГСПРС „Независност“ и запослени који су сведоци сличних појава да евентуалне неправилности пријаве Главном поверенику (председнику) Синдиката „Независност“ у Школи. На тај начин ћемо помоћи да се наведене неправилност разреше у сарадњи са Просветном инспекцијом, Инспекцијом рада, Школском управом и Министарством просвете Републике Србије, правовремено реагујући и спречавајући непотребно расипање буџетских средстава намењених запосленима у образовању.

 

Информације потписане и оверене је потребно доставити у Секретаријат ГСПРС „Независност“ до 08.09. 2010. године електронском поштом на на е-маил ugsprosv@eunet.rs или на адресу:

ГСПРС „Независност“ Нушићева 4/5 11000 Београд .

 

 

 

Београд, 26. 08. 2010. год. ГСПРС „Независност“

 

Проф. др Томислав Живановић, председник

 

 

 

 

 

26.08. 2010.

„МИНИСТРОВО ОБАВЕШТЕЊЕ“

Categories: Актуелно|

Непосредно после информације да су запослени у образовању незадовољни како својим материјалним положајем тако и својим статусом просветног „јадника“, законским решењима и слично, Министар просвете, Жарко Обрадовић, је позвао репрезентативне синдикате на састанак 26.08.2010. године у Министарство просвете. Састанак је почео у 10 сати и трајао два сата.

После отварања састанка, Министар је изнео основна обавештења по питању припрема да почне школска година на време, шта је и колико урађено. Констатација Министра је да је све спремно и да ће школска година почети на време. Допуну излагања дали су помоћник у министрству просвете за финансије и помоћник за инспекцијски надзор.

Да то све није тако истакли су и репрезентативни синдикати. На састанку су била по два представника сваког репрезентативног синдиката. ГСПРС „Независност“ су представљали проф. др Томислав Живановић и Драгиша Ђомлија. ГСПРС „Независност“ је указао на оптерећеност образовања проблемима на које је у више наврата раније указивао. Такође не подржава никакав штрајк ни протест који је заказан за 01. 09. 2010. године, јер не би био целисходан, успешан и није ваљано припремљен, јер у таквој „литији“ не учествују сви репрезентативни синдикати. Сви проблеми које износе организатори постоје у образовању, али протест на овај начин неће решити ни један од њих него ће само указати на њих, а они су већ познати, те ће ово бити само још један у низу маркетиншких акција. Такође је било више покушаја да се са организаторима договори платформа о заједничком наступу репрезентативних синдиката према Влади и Министарству, што је благо речено игностисано.

Имајући све у виду, као и да је образовање у Србији оптерећено многобројним проблемима које је немогуће решити брзо и у кратком року, ГСПРС „Независност“, као репрезентативни синдикат ће се попнашати одговорно првенствено према својим члановима и запосленим у образовању, а онда и према свим социјалним партнерима.

Министар просвете је после изношења ставова и указивања на проблеме закључио да је неопходно да следећи састанак буде око 15. септембра, а да ће се он на седници Владе и у будућем буџету заложи за:

 

1. Побољшање образовања у Србији кроз повећање учешћа у ГДП образовања које је сада на нивоу 3,3% (нигде у Европи није испод 5%), што би неминовно довело до већих инвестиција па и плата у образовању,

2. Почетак преговора око промене цене рада како у задњем кварталу текуће године и дефинисање цене рада и потписивање Протокола за следећу годину,

3. Укидање члана 15. Закона о буџету који ограничава исплату бонуса и награда, јер то није закон свих закона и

4. Адекватно решавање проблема технолошких вишкова.

 

Као што се види сва питања и захтеви на које је указивао ГСПРС „Независност“ су покренута, на нама остаје да пратимо и видимо како ће се процес одвијати и каква ће бити реализација. У зависности од постигнутих резултата зависиће и даљи поступци и предузети кораци. Реално за организовање и припрему штрајка има довољно времена, јер сви преговори и разговори морају се завршити пре усвајања буџета за следећу годину (у овом случају до 15. новембра). Уколико се Министарство оглуши о све ово, време најаве и почетак штрајка, као и заједнички захтеви, ће у сарадњи са другим репрезентативним синдикатима бити изнешени у јавност.

У решавању осталих проблема образовног система ћемо као и до сада активно учествовати и доприносити да образовање у Србији постане препознатљиво у Европи и свету не само по ниским платама запослених већ да има и друге знаке препознавања.

 

Драге колеге запослени у образовању, чланови ГСПРС „Независност“, схватите ово веома озбиљно и предузмите све у циљу стварања своје сигурније будућности.

 

 

Београд, 26. 08. 2010. ГСПРС „Независност“

 

Проф. др Томислав Живановић, председник

 

 

 

26.08. 2010.

АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРЕД ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Categories: Актуелно|

Због све присутнијих случајева непријављивања слободних радних места (на одређено или неодређено време) од стране појединих директора школским управама подсећам чланство Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“ да је:

Чланом 131. Закона о основама система образовања и васпитања дефинисано:

„Запослени који је у установи у радном односу на неодређено време, а остао је нераспоређен или има статус запосленог са непуним радним временом на основу члана 137. ст. 2. и 3. овог закона, остварује право на преузимање стављањем на листу запослених са које се врши преузимање.

Листа из става 1. овог члана утврђује се до 15. августа за сваку наредну школску годину, у оквиру школске управе по јединицама локалне самоуправе, а на основу пријава установа о запосленима који имају право на преузимање. Право на преузимање остварује се споразумом, уз сагласност запосленог.

Запослени који се преузима мора да испуњава услове за послове за које се преузима и да има проверену психофизичку способност, у складу са чланом 130. став 3. овог закона……“ и

Чланом 5. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика дефинисано је да:

„Пре почетка школске године начелници школских управа, активи директора и репрезентативни синдикати дужни су да заједнички разматрају листу запослених за чијим радом је у потпуности или делимично престала потреба у тој школској години.

Избор и пријем лица у радни однос, на основу конкурса, врши директор, под условом да се претходно преузимањем није могао засновати радни однос са лицем из става 1. овог члана, које испуњава услове утврђене актом о организацији и систематизацији радних места.

Пре пријема у радни однос, послодавац је у обавези да прибави мишљење репрезентативног синдиката установе. У случају да постоји несагласност, препоруку доноси министар надлежан за послове просвете.

Рок за давање мишљења и препоруке је седам дана од дана пријема захтева.“

Стога се позивају сви чланови ГСПРС „Независност“ и запослени који су сведоци сличних појава да евентуалне неправилности пријаве. На тај начин у сарадњи са Градском просветном инспекцијом, Инспекцијом рада, Школском управом Београд и Министарством просвете Републике Србије можемо правовремено реаговати и спречити непотребно расипање буџетских средстава намењених запосленима у образовању.

 

 

Београд, 26.08.2010. год. ГСПРС „Независност“

РО Београд

Ружица Тодић Брдарић, председница

 

 

 

 

24.08. 2010.

„КУДА ПЛОВИ ОВАЈ БРОД…“

Categories: Актуелно|

На основу анализе целокупне ситуације у образовању, а посебно материјалног положаја запослених, ГСПРС „Независност“ је на становишту да је материјални положај запослених у образовању испод сваког нивоа, као и да се свакодневно погоршава. Имајући све у виду, као и да је образовање у Србији оптерећено многобројним проблемима које је немогуће решити брзо и у кратком року, ГСПРС „Независност“, као репрезентативни синдикат ће се попнашати одговорно првенствено према својим члановима, а онда и према свим социјалним партнерима. Полазећи од тога да штрајкови и протести на почетку школске године нису популарни, као и да су многе колеге без решеног проблема око норме, ГСПРС „Независност“ сматра да проблеме везане за „технолошке вишкове“ и „технолошке мањкове“ прво треба разрешити, а затим ићи у решавање проблема везених за промену цене рада и потписивање Протокола са Владом Србије.

Преговори око нове цене рада према Посебном колективном уговору се морају завршити до 15. новембра. Реално за организовање и припрему штрајка има довољно времена. Уколико се Министарство оглуши о све ово, време најаве и почетак штрајка, као и заједнички захтеви, ће у сарадњи са другим репрезентативним синдикатима бити изнешени у јавност крајем септембра.

 

Захтеви ГСПРС „Независност“ су већ познати:

 

1. Повећање основице од октобра 2010. за 10%

2. Укидање члана Закона о буџету који ограничава исплату бонуса и награда

3. Адекватно решавање проблема технолошких вишкова

4. Потписивање Протокола за 2011. годину до 15. новембра

5. Репрограмирање дуговања по протоколу из 2009. године

 

У решавању осталих проблема образовног система ћемо као и до сада активно учествовати и доприносити да образовање у Србији постане препознатљиво у Европи не само по ниским платама запослених већ да има и друге знаке препознавања. До тада ће по свој прилици Влада и ресорно Министарство да се држе правила које је већ постало народна изрека у Србији „птице умиру певајући, а просветни радници ћутећи“.

 

Драге колеге запослени у образовању, чланови ГСПРС „Независност“, морамо их ускоро демантовати.

 

 

 

 

Београд, 24. 08. 2010. ГСПРС „Независност“

 

Проф. др Томислав Живановић, председник

 

 

Go to Top