Насловна2021-12-13T17:10:59+01:00

ЗА ДЕМОКРАТСКИ РАДНИЧКИ РЕСТАРТ 1. МАЈ 2024. СРЕЋНА СЛАВА СВЕТИ САВА АНЕКС ПКУ ЗА СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД АНЕКС ПКУ ПУ РС ПРОТОКОЛ ПРОТЕСТ ПРВИ САСТАНАК СА НОВОМ МИНИСТАРКОМ ПРОСВЕТЕ СТОП НАСИЉУ НАД ПРОСВЕТНИМ РАДНИЦИМА
18.01. 2011.

SAOPSTENJE SKOLSKA UPRAVA

Categories: Актуелно|

ŠKOLSKA UPRAVA _________________________

 

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“ ima saznanja da se u školama koje su u štrajku zahteva, od strane poslodavca, da se dostave spiskovi zaposlenih koji učestvuju u štrajku.

 

Obzirom, da GSPRS „Nezavisnost“, koji je reprezentativan na nacionalnom nivou, shodno Zakonu o štrajku, a sve u skladu sa ratifikovanim konvencijama MOR-a, koje su implementirane i u Zakonu o radu, kao i u ostale zakonske propise koji su na snazi i primenjuje se na teritoriji Republike Srbije, organizovao štrajk zajedno sa ostalim reprezentativnim sindikatima, neprimereno je ponašanje poslodavaca da legitimno pravo na štrajk, shodno Ustavu Republike Srbije, onemogućavaju zaposlenima koji su u štrajku, naročito, kada su pregovori po pitanju zahteva štrajkačkog odbora u toku.

Predlažemo da se poslodavci i zaposleni upoznaju sa sadržinom saopštenja na oglasnoj tabli, kao i da se poslodavci upozore da radnike u ostvarivanju njihovih prava koja proističu iz korpusa ljudskih prava ne omogućavaju, jer time postupaju suprotno Zakonu o štrajku, kao i Konvencijama 87. i 98. MOR-a.

U slučaju da zaposleni koji se na bilo koji, volšeban, način nađu na takvim spiskovima i budu izloženi bilo kojem vidu pritiska ili sankcionisanja, suprotno navedenim propisima, o tome će biti obaveštena Međunarodna organizacija rada, Međunarodna konfederacija slobodnih sindikata i Internacionala obrazovanja.

 

 

 

 

. Predsednik sindikata „Nezavisnost“

za Školsku upravu

 

________________________

 

 

 

18.01. 2011.

СВИ СИНДИКАТИ УДРУЖЕНИ

Categories: Актуелно|

У уторак 18.01.2011. године у Београду је одржан заједнички састанак штрајкачких одбора Синдиката радника у просвети Србије (СРПС), Уније синдиката просветних радника Србије (УСПРС) и Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“ (ГСПРС „Независност).

svi_u_strajku_thumb
(кликни на сличицу изнад за увећање)

17.01. 2011.

VAŽNO OBAVEŠTENJE POVERENICIMA

Categories: Актуелно|

DIREKTORU:__________________________________________________________

 

 

 

 

 

Saglasno članovima Zakona o štrajku (Sl. List SRJ br. 29/96) i Statutu GSPRS “Nezavisnost” dostavljam Vam Odluku o stupanju u štrajk predatu relevantnim intistitucijama 27.12.2010. godine. i predloženo Uputstvo o oragnizovanju štrajka.

S toga Vas molim da od 24.01.2011. godine organizujete nastavni proces u skladu sa priloženim.

Takođe Vas podsećam na sledeće: “Organizovanje štrajka, odnosno učešće u štrajku pod uslovima utvrđenim ovim zakonom ne predstavlja povredu radne obaveze, ne može biti osnov za pokretanje postupka za utvrđivanje disciplinske i materijalne odgovornosti zaposlenog i ne može za posledicu imati prestanak radnog odnosa zaposlenog.” (Član 14. Zakona o štrajku)

“Poslodavac ne sme da spreči zaposlenog da učestvuje u štrajku niti da upotrebljava mere prinude radi okončanja štrajka, kao ni da po osnovu neučestvovanja u štrajku predvidi povoljniju zaradu ili druge povoljnije uslove rada za zaposlene koji ne učestvuju u štrajku.”(Član 15 Zakona o štrajku)

Istovremeno naglašavam: “..da Štrajkački odbor i predstavnici organa kojima je štrajk najavljen dužni su da, od dana najave štrajka i za vreme štrajka, pokušaju da sporazumno reše nastali spor.” (Član 6. Zakona o štarjku) tako da ćemo Vas o toku pregovora sa Vladom i nadležnim ministarstvima Republike Srbije blagovremeno obaveštavati.

 

 

 

S poštovanjem,

 

 

 

 

 

12.01.2011. godine                                                                          Glavni poverenik

______________________________

 

 

 

 

 

14.01. 2011.

KAKO USPEŠNO VODITI REALIZCIJU ŠTRAJKA

Categories: Актуелно|

Glavni odbor GSPRS «Nezavisnost» je 25. 12. 2010. godine doneo Odluku o stupanju u štrajk na nivou grane u Republici Srbiji, imenovao Štrajkački odbor i o tome 27. 12. 2010. godine obavestio Vladu, resorna ministarstva, načelnike školskih uprava, direktore škola i ustanova i medije. Glavni poverenik Sindikata je u obavezi da Odluku o stupanju u štrajk istakne na oglasnoj tabli i istu preda direktoru preko arhive. Dodatna izjašnjavanja o štrajku nisu potrebna, te glavni poverenici Sindikata imaju sindikalnu obavezu i zadatak da štrajk u skladu sa odlukama Glavnog odbora sprovedu. Pri tome svaki član Sindikata, glavni poverenik u školi i ustanovi, predsednik školske uprave i teritorijalnog odbora je u obavezi da se maksimalno angažuje u medijskoj propagandi kako bi o štrajku bili obavešteni svi članovi GSPRS «Nezavisnost», zaposleni u obrazovanju, roditelji i šira javnost bila upoznati sa zahtevima i razlozima za štrajk uz adekvatno obrazloženje opravdanih zahteva.

Iz tih razloga je neophodno u najkraćem dati osnovne postupke predsednika školskih uprava. Neophodno je sprovesti sledeće postupke koji se temelje na Odluci Glavnog odbora o stupanju u štrajk i izvode se u saradnji sa predsednicima kordinacionih odbora opština, predsednicima teritorijalnih odbora i Štrajkačkim odborom:

1. Sazvati sve Glavne poverenike na nivou Školske uprave i upoznati ih sa odlukama GO GSPRS «Nezavisnost», zahtevima Vladi, obavezama glavnih poverenika, sastavom štrajkačkog odbora, načinu realizovanja, organizovanja i vođenja štrajka (štrajk upozorenja, dugoročni štrajk (štrajk po zakonu i/ili potpuna obustava rada škola)).

2. Organizovati odbor koji čine svi glavni poverenici i članovi GO na nivou školske uprave koji će se brinuti o realizaciji štrajka na nivou školske uprave (sprovođenje, medijski nastup i dr.).

3. Odbor na nivou Školske uprave formira Odbor za informisanje koji treba da čine najkvalitetniji i najelokventniji članovi Sindikata. Odborom kordinira predsednik Sindikata na nivou Školske uprave. Odbor u saradnji sa predsednicima kordinacionih odbora opština, predsednicima teritorijalnih odbora i štrajkačkim odborom određuje mesto, vreme i teme konferencije za štampu. Poželjno je da konferencija bude uoči početka štrajka i da se svakodnevno održava u toku štrajka uz obaveštavanje o toku štrajka, pregovorima, broju škola koje su stupile u štrajk po gradovima, pritiscima koji se vrše na članove sindikata i glavne poverenike. Konferencije izbegavati ukoliko nema novosti za javnost i svakodnevno menjati lokaciju održavanja, tj. školu. Sve aktivnosti kordinirati na nivou Srbije u saradnji sa Štrajkačkim odborom i Pregovaračkim timom.

4. Odbor se nalazi u neprekidnom zasedanju i na raspolaganju je svakom članu sindikata. Članovi odbora obilaze povereništva i sudeluju u rešavaju nastalih problema, obaveštavaju o toku pregovora, kontaktiraju članove štrajkačkog odbora, analiziraju i procenjuju situaciju, informišu štrajkački odbor o problemima ma terenu.

5. U zavisnosti od potreba poželjno je da Predsednik školske uprave kontaktira predstavnike lokalnih uprava i školskih vlasti na teritoriji školske uprave i objasni im sindikalne zahteve. Kasnije kontakte treba inicirati samo u slučajevima određenih pritisaka na članove Sindikata i štrajkače.

6. Predsednik Školske uprave po potrebi učestvuje u radu odbora poverenika i sudeluje u boljoj organizaciji i vođenju štrajka i informiše članstvo o toku pregovora.

7. Ukoliko se postigne dogovor Predsednik školske uprave obaveštava o prestanku štrajka, rezultatima i momentu početka nastavnog procesa, a na prvoj sednici na nivou Odbora dostavlja informacije o realizaciju štrajka.

8. Nakon analize realizacije štrajka u roku od dve do tri nedelje od završetka štrajka obaveštava GO GSPRS «Nezavisnost» o organizaciji i vođenju štrajka i u skladu sa Statutom Sindikata predlaže mere prema članovima i povereništvima u kojima štrajk nije realizovan prema odluci GO.

 

Funkcioneri GSPRS «Nezavisnost» koji nisu spremni da ovo sprovedu neophodno je da odmah neopozivo podnesu ostavku, a štrajkački odbor će do odluke GO ili izbora imenovati privremenog vršioca dužnosti. Jednostavno treba shvatit da svi moramo imati stav, a naš stav je: Štrajk nema alternativu, štrajk mora da uspe, jer sindikalni funkcioneri najviše rade onda kada štrajkuju.

 

 

GSPRS «Nezavisnost»

 

 

 

14.01. 2011.

I onako i ovako štrajka će biti svakako

Categories: Актуелно|

Још су стари Грци говорили да ће ићи боси ако не буду имали обућу, голи ако не буду имали одећу, али ако не буде учитеља неће бити државе.

Власт Републике Србије се оглушује, о социолошку теорему, одавно познату, јер како тумачити систематско осиромашење просвете у протеклих пар година.Таква ситуација свакако захтева синдикалне акције и темељне промене у оквиру репрезентативних синдиката.

 

Проблеми који ће настати садржаће се у ефекту тих акција. Држава ће употребити законске оквире како би ограничила домет синдикалних права. Када се томе придодају слабости синдиката проблем се усложњава. У синдикатима нема свести о јединству, а и организационе форме појединих нису јасне. Струковни (еснафски) синдикати морају да воде рачуна о рањивости саме чињенице што су упућени сaмо на своју струку, па им је поље могућег деловање сужено и ограничавајуће. Унија је савез више аутономних јединица са заједничким језгром. Чини ми се да унутар Уније СПРВ потпуно самостално делује што указује на слабости. Структурирањем сидиката и повезивањем у грански, повећава се поље деловања, полази се од неких заједничких премиса а повећава се и свест о јединству.

Власт синдикале акције доживљава као деструкцију. Путем медија се пропагира да легитимне синдикалне акције, као што је штрајк, блокирају напредак. Пошто ГСПРС „Независност“, 24. јануара први ступа у штрајк знамо да ће се десисти исто. Медији ће у јавност пропагирати идеологију нерада. Идеологија нерада се састоји у томе што власт нуди делимично решење проблема у образовању које за нас није прихватљиво. Наше одбијање тумачиће се као да нећемо да радимо, а ми само тражимо да се испоштују ранији договори и да се нађе системско решење за образовање.

При вођењу социјалног дијалога поједина ресорна Министарства не показују јасне надлежности, већ се оне преплићу. Из садашњег деловања појединих министарстава може се стећи утисак да међу њима постоји прикривен договор, о чему синдикати морају водити рачуна. Мора се инсистирати да се преговори воде са Министаством финансија и ресорним министром.

Власт злоупотребљава свој положај свађајући поједине буџетске категорије, преливањем новачних средстава, што је контраподуктивно за економију. Дају се једнократне помоћи, па се образовање пита, где се налазе та средства за изненадне потребе и како се она исплаћују. Синдикалне активности треба да буду усмерене ка дисциплиновању финансирања свих корисника буџета.

ГСПРС Независност сматра да чак ни ММФ није упознат са платама буџетских корисника и структуром исплате унутар буџета.Инфлацију подривају плате државних функционера које су и онако изнад просека. Синдикати треба да инсистирају да у преговорима са ММФ –ом учествују и њихови представници.

Сви синдикати би у име интереса образовања морали наћи заједничку платформу у циљу заустављања даљег осиромашења просвете.

Пошто је овакво повећење од 2% неприхватљиво, штрајка ће свакако бити.

 

 

 

 

Нада Јокић

 

 

 

 

31.12. 2010.

ДА БУДЕ ЗДРАВЉА

Categories: Актуелно|

ДА БУДЕ ЗДРАВЉА, СРЕЋЕ, ВЕСЕЉА, БЛАГОСТАЊА, ЉУБАВИ, ЗАДОВОЉСТВА,ПУНО УСПЕХА, И СВЕГА ШТО ВИ ПОЖЕЛИТЕ …У НОВОЈ 2011. ГОДИНИ

ЖЕЛИ ВАМ ГСПРС «НЕЗАВИСНОСТ»

Cestitka_2011

30.12. 2010.

СКУПШТИНИ ГРАДА БЕОГРАДА

Categories: Актуелно|

С обзиром на заказану седницу Скупштине града Београд 29.12.2010. године на којој ће се анализирати и донети Буџет за 2011. годину молим Вас да предвидите и средства за исплату јубиларних награда запослених у образовању са територије Београда.

Истовремено Вас подсећем да је признато право на исплату јубиларних награда у 2009. и 2010 години али исплата још увек није реализована.

С поштовањем,

Београд, 27.12.2010. год.
ГСПРС “Независност”
Територијални одбор Београд
Ружица Тодић Брдарић, председница

29.12. 2010.

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 5590

Categories: Актуелно|

–         Министарству просвете
–         Министарству финансија
–         Министарству трговине
–         Републичком заводу за статистику

Предмет: Захтев за измену Уредбе о класификацији делатности („Службени гласник РС“, број 54/10), шифра делатности 5590-Остали смештај.

Новом Уредбом о класификацији делатности („Службени гласник РС“, број 54/10) извршена је промена класификације делатности за установе ученичког и студентског стандарда у којима се обезбеђује и васпитно-образовни рад ученицима, поред смештаја и исхрана ученика и студената.

Установе су класификоване у СЕКТОРУ I УСЛУГЕ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ, Група 55.90 Остали смештај, у којој се осим студентских и ђачких домова налазе и хотели, мотели, раднички хостели и железнички вагони за спавање. Сматрмо да оваква класфикација може бити регистрована само као допунска делатност.

Оваквом Уредбом и класификацијом делатности, социјални и укупно социјолошки значај студентских и ученичких домова у постојећем друштвеном амбијенту потпуно је занемарен. Класификацијом делатности не допустиво је да се овакво измештање ове значајне и осетљиве друштвене делатности из категорије образовања и социјалне заштите у категорију мотела, хотела и железничких вагона. Тиме Србија бригу о младим нараштајима у времену замаха сиромаштва препушта сили и моћи новостеченог капитала који се, с те стране гледано, равнодушно односи према сваком културном, образовном и социјалном опоравку и унапређењу на нашим друштвеним просторима. У доношењу ове уредбе нису се сагледавале и друге импликације као последице недовољно оправдане одлуке да се ученички и студентски стандард измести из категорије у оквиру групе 85- Образовање и 87- Социјална заштита са смештајем, које су по нама сада несагледиве.

Али оно што је сигурно оваква уредба без ширег друштвеног концезуса већ изазва дубоко незадовољство и могуће облике засад непредвидивих реакција. Могу се и све уредбе и нови законски концепти подвргавати европским мерилима и наредбама, али се не може зажмурети пред објективним социјалним невољама у Србији. Овде на нашим просторима влада дубоко класно и социјално раслојавање па друштвено-економске прилике нису ни приближно европским концептима, па се овакви приступи као што су дати у Уредби, боље рећи, овакви превиди се не могу образлагати позивањем на европске моделе.Овде преовладава сиротиња која је корисник оваквог вида смештаја, исхране, образовања и васпитања.

Зато вас позивамо да преиспитате поменуту Уредбу, да се њена примена одложи, и да нас, Синдикат „Независност“, укључите у процес стварања консензуса по овом питању са свим релевантним чиниоцима у доношењиу нове, преуређене, уредбе када је у питању ученички и студентски стандард.

Унапред захвални.

ГСПРС „Независност“

У Београду, 23.12.2010.
Одбор за ученички и студентски стандард
Срђан Словић, председник

28.12. 2010.

ПРЕГОВОРИ

Categories: Актуелно|

Дана 28.12.2010., на позив представника Владе РС, одржани су преговори о потписивању Протокола за 2011. годину. На исте су позвани представници репрезентативних синдиката запослених у просвети. Преговорима су присуствовали испред Владе РС Министар просвете Жарко Обрадовић, Министарка финансија Диана Драгутиновић, а од позваних представника репрезентативних синдиката појавили су се представници ГСПРС «Независност» Т. Живановић председник и С. Словић потпредседник као и представници СОС-а.

ГСПРС «Независност» сматра да су преговорима требали присуствовати сви позвани представници репрезентативних синдиката, без обзира на неслагање са Предлогм Протокола који је понуђен од стране представника Владе РС, јер се тиме уважавају социјални партнери и поспешује социјални дијалог.

Министарка финансија Д. Драгутиновић, је изнела став Министарства финансија, да у јануару повећање плата не може да буде веће од 2%.

Питање исплате неисплаћених јубиларних награда за 2009. и 2010. годину остаје отворено док се не прикупе подаци из јединица локалних самоуправа о којој количини новца је реч.

И Министар просвете и Министарка финансија су тражили да се више новца издвоји за просвету, али нису добили подршку Владе РС.

Следећи преговори ће бити одржани за 15 дана.

27.12. 2010.

КРШЕЊЕ ЗАКОНА И ПКУ

Categories: Актуелно|

Кршење Закона о основама система образовања и Посебног колективног уговора су бројна. Овде ће бити наведена само нека.

1. Кршење члана 5 ПКУ, који гласи: „Пре почетка школске године начелници школских управа, активи директора и репрезентативни синдикати дужни су да заједнички разматрају листу запослених за чијим радом је у потпуности или делимично престала потреба у тој школској години.

Избор и пријем лица у радни однос, на основу конкурса, врши директор, под условом да се претходно преузимањем није могао засновати радни однос са лицем из става 1. овог члана, које испуњава услове утврђене актом о организацији и систематизацији радних места.“

Коментар: И поред указивање на ове проблеме и даље се мимо листе запошљавају у образовању, а када се укаже инспекторима на то, у најбољем случају оправдају потезе директора и у систем образовања уђе нови радник, а директор је прекршио члан 63 Закона о основама система образовања и васпитања и мера за разрешење.. Све то повећава из године у годину број запослених. МИНИСТРЕ, КО ЈЕ КРИВ?

2. Крши се члан 18. Посебног колективног уговора који гласи: „Уговорне стране у поступку преговарања договарају висину основице за обрачун и исплату плата која се договара на одређено време, с тим што договорени период не може бити дужи од 12 месеци, односно од буџетске године.

Уговорне стране у поступку преговарања из става 1. овог члана разматрају могућност и потребу корекције коефицијената.

Основица за обрачун плата из става 1. овог члана договара се најкасније до 15. новембра текуће године за наредну годину и то пре усвајања буџета Републике Србије.“

Коментар: Ништа није потписано и договорено, а најављено потписивање Протокола за 28. или 29. 12. 2010. године понижавајућег Протокола. МИНИСТРЕ, КО ЈЕ КРИВ?

3. Крши се члан 19. који гласи: „Уколико се у току календарске године битно промене околности и претпоставке на основу којих је утврђена основица за обрачун плата, уговорне стране су дужне да отпочну преговоре.

Иницијативу за преговоре покреће синдикат.

Учесници овог уговора се обавезују да преговоре започну у року од  десет дана од дана покретања иницијативе, те да преговори буду завршени у року од наредних 30 дана.“

Коментар: Поднешени захтеви за преговоре, али се оглушило и чекало! МИНИСТРЕ, КО ЈЕ КРИВ?

4. Крши се члан 23. Посебног колективног уговора, који гласи: „Плата се утврђује на основу: основице за обрачун плата, коефицијента са којим се множи основица, додатака на плату и обавеза које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање из плата у складу са законом.

Коментар: Дошло је до нарушавања односа према Уредби о коефицијентима, те је однос плате са седмим степеном и најниже са 2.93 : 1 смањен на 2.3 : 1. МИНИСТРЕ, КО ЈЕ КРИВ?

5. Крши се члан 30. Посебног колктивног уговора који гласи: „Послодавац је дужан да запосленом исплати јубиларну награду.

Јубиларна награда исплаћује се запосленом у години када наврши 10, 20 или 30 година рада оствареног у радном односу.

Висина јубиларне награде износи:

1)      пола просечне плате – за 10 година рада оствареног у радном односу;

2)      једну  просечну плату – за 20 година рада оствареног у радном односу;

3)      једну и по просечну плату – за 30 година рада оствареног у радном односу.

Просечна плата из става 3. овог члана јесте плата по запосленом остварена у установи, односно просечна зарада у Републици Србији у претходном месецу, ако је то повољније по запосленог.

Коментар: Јубиларне награде се стичу за период од 10 година, те тако мале износе у поређењу са другим јавним предизећима не могу да буду исплаћене, а представљају награде за верност и оданост професији која никада није била адекватно плаћена. Само ћу вас подсетити где је место касте учитеља у Индији. МИНИСТРЕ, КО ЈЕ КРИВ?

6. Крши се члан 31., који гласи: „Запосленима припада право на исплату новогодишње награде у једнаком износу.

О висини новогодишње награде Влада и репрезентативни синдикати преговараће сваке године у поступку утврђивања предлога буџета Републике Србије.

Послодавац може да, у складу са својом одлуком, из сопствених прихода, уз претходно прибављено мишљење синдиката, обезбеди деци запослених до 11 година старости пригодни поклон за Нову годину.

Послодавац може да, из сопствених прихода, запосленој жени обезбеди поклон или новчани износ за Дан жена.

Послодавац може да, из сопствених прихода, наставницима чији су ученици освојили награде на  такмичењима, обезбеди новчана средства за награду.

Мерила и критеријуми за остваривање права на награду утврђују се општим актом установе.

Коментар: МИНИСТРЕ, КО ЈЕ КРИВ?

7. Просветне раднике понижавају и ученици примењујући силу. МИНИСТРЕ, КО ЈЕ КРИВ?

ДА ЛИ И ОВО ТРЕБА КОМЕНТАРИСАТИ?
ИТД. ИТД. ….
МИНИСТРЕ, КО ЈЕ КРИВ?
МИНИСТРЕ КО ЈЕ КРИВ?

Београд, 27. 12. 2010.
ГО ГСПРС „Независност“
проф др Томислав Живановић, председник

Go to Top